Warszawikia
Advertisement

W tym roku została uchwalona przez Sejm Czteroletni ustawa o miastach ("Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej"), włączona do konstytucji 3 maja jako jej III artykuł. Oznaczało połączenia miast i jurydyk, czyli prywatnych miasteczek wokół w jeden organizm. Został on podzielony w Warszawie na cyrkuły,

Tabliczka numerowa Piwna 18.jpg
-P4280001.JPG

czyli okręgi, dzielnice administracyjne. Na zdjęciu z okresu zaborów (ul. Piwna) widać, że zarówno po rosyjsku jak i polsku używa się tu określenia uczastok goroda (ros. część miasta) Zamkowy.

W roku 1916 nastąpiło wydzielenie spraw porządku i bezpieczeństwa wraz ze słowem policja, które znaczyło zarządzanie miastami, ale zaczęło się kojarzyć z policją w dzisiejszym znaczeniu (prowadzić do cyrkułu!). Cyrkuły nazwano okręgami, które były obsługiwane przez komisariaty Policji Państwowej. W czasie rozszerzania granic w 1916 r. powstały nowe okręgi na tych samych zasadach. Na zdjęciu tabliczka numerowa z lat 1930 z numerem komisariatu Policji Państwowej XVII dla 17. okręgu Grochów. Był to swego rodzaju system informacyjny.

System taki dotrwał praktycznie do II wojny światowej. Nawet po wojnie próbowano się do niego dostosować zastępując Policję - Milicją Obywatelską. Było to jednak trudne w związku ze zburzeniem Warszawy i koniecznością zmiany granic dzielnic i obwodów MO.

Jak widać na niektórych domach nie dopuszczono do usunięcia tabliczek historycznych w czasie gdy montowano tabliczki Miejskiego Systemu Informacji.

P6270004.JPG

Advertisement