Warszawikia
Advertisement

Pałac Czapskich – główna siedziba ASP

Akademia Sztuk Pięknych (w skrócie ASP) – państwowa wyższa uczelnia artystyczna. Mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie, naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego, posiada też zabudowania przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 i 39, ul. Myśliwieckiej 8 oraz ul. Spokojnej 15. Obecnie jej rektorem jest Adam Myjak (od 2012), wcześniej był nim Ksawery Piwocki.

Historia[]

W 1816 roku na Uniwersytecie Warszawskim powstał Oddział Sztuk Pięknych, zlikwidowany wraz z całą uczelnią w 1831. W 1844 władze rosyjskie utworzyły Szkołę Sztuk Pięknych, lecz w 1864 została ona skasowana w wyniku represji popowstaniowych. W 1865 roku reaktywowana jako Klasa Rysunkowa, na jej bazie w marcu 1904 powołano Warszawską Szkołę Sztuk Pięknych, która została w 1932 roku przekształcona w akademię. Po 1945 uczelnia została reaktywowana, a w 1950 połączona z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych. W 1957 ponownie uzyskała miano Akademii Sztuk Pięknych.

Aktualnie o odzyskanie pałacu Czapskich, głównej siedziby Akademii Sztuk Pięknych, starają się spadkobierczynie poprzedniego właściciela pałacu, Edwarda Raczyńskiego. 25 października 2006 roku minister budownictwa uznał, wydaną w 1962 roku decyzję odmawiającą Raczyńskiemu prawa własności, za nieważną. W 2013 roku Akademia uzyskała decyzję, na podstawie której otrzymała nieodpłatnie prawo własności gruntu Skarbu Państwa.

Wydziały[]

  • Malarstwo
  • Grafika (w tym także fotografia i projektowanie graficzne)
  • Architektura wnętrz
  • Rzeźba
  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • Wzornictwo przemysłowe (specjalności: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej, projektowanie ubioru)

Akademia posiada także własną bibliotekę, muzeum, katedrę historii i teorii sztuki, katedrę scenografii, studium języków obcych i studium wychowania fizycznego.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement