Warszawikia
Advertisement

Teren AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (AWF, dawniej Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, CIWF) – wyższa uczelnia, znajdująca się przy ul. Marymonckiej 34 na Bielanach.

W połowie 1927 roku dyrektor Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu zaproponował utworzenie szkoły zawodowej, która miała kształcić nauczycieli wychowania fizycznego na potrzeby wojsk i szkół, a pomysł bardzo zainteresował marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1928 roku zaczęto budować akademię, której projektantem został Edgar Norwerth z Politechniki Warszawskiej, a kierownikiem budowy inż. Maksymilian Dudryk. Uroczystym rozpoczęciem budowy było położenie kamienia węgielnego pod budowę 23 czerwca 1928 roku. Po roku budowy, w 1929 otwarto akademię. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego 1929/1930 odbyła się 29 listopada 1929 roku.

W marcu 1930 uczelnia otrzymała swój statut. Pierwsza zmiana nazwy nastąpiła po śmierci Józefa Piłsudskiego, w 1935 roku, od tego momentu uczelnia nosiła nazwę: Centralny Instytut Wychowania Fizycznego im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z ustawą Sejmu z 23 kwietnia 1938 roki uczelnię przekształcono w wojskową szkołę pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Podczas II wojny światowej zabudowania uległy częściowemu zniszczeniu. Na terenie akademii znajdowały się koszary Luftwaffe. Laboratoria, biblioteki i urządzenia sportowe zostały zlikwidowane. Odbudowa uczelni trwała bardzo szybko. W 1949 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. W 1990 roku nazwę uczelni zmieniono na Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement