Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy alei. Zobacz też: zespół przystankowy Aleja Obrońców Grodna.

Aleja Obrońców Grodna (roboczo: Trasa Powązki-Konotopa, Trasa S8, potocznie Konotopa) – ulica będąca trasą szybkiego ruchu w kategorii trasy ekspresowej, fragment Ekspresowej Obwodnicy Warszawy, część Trasy Armii Krajowej. Inwestycję sfinansowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nazwa[]

Zespół Nazewnictwa Miejskiego początkowo zaproponował nadanie trasie nazwy Obrońców Grodna 1939 roku[1], natomiast potem wysunął propozycję, aby odcinek od Powązkowskiej do Radiowej nazwać "aleją Obrońców Grodna", a odcinek do granicy miasta "aleją Polskiej Organizacji Wojskowej"[2]. Ostatecznie jednak decyzją Rady Warszawy z 1 grudnia 2012 roku całej trasie nadano nazwę "Aleja Obrońców Grodna"[3].

Realizacja[]

24.06.2009: budowa trasy, widok z poziomu jezdni w kierunku wschodnim na wiadukt ul. ks. Janusza

24.06.2009: budowa wiaduktu ul. Dywizjonu 303

29.06.2010: budowa trasy, widok z wiaduktu ulicy księcia Janusza na wschód

Przetarg na budowę drogi ogłoszono 10 lipca 2007 roku, kontrakt podpisano 22 stycznia 2008. Prace budowlane prowadziło konsorcjum, którego liderem była firma Budimex Dromex S.A. Pełny koszt inwestycji wyniósł 2 149 235 184,89 złotych brutto, plus 20 866 267,19 złotych dla firm zarządzających i nadzorujących budowę, a na całość przeznaczono 27 miesięcy – koniec prac zaplanowano na 15 grudnia 2010 roku.

W ramach prac nad sześciopasmową drogą ekspresową zawarto także budowę wiaduktów, tuneli, przejazdów pod drogami, kładek pieszo-rowerowych, ścian oporowych, ścian szczelinowych, odwodnienia i oświetlenia drogi, przebudowę bocznicy kolejowej do Huty oraz przebudowę kolidujących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych. Długość trasy wyniosła 10,4 kilometra. Jej przedłużeniem na wschód stała się aleja Armii Krajowej, a na zachód jest autostrada A2 (2012).

Budowa zakończyła się zgodnie z planem 15 grudnia 2010 roku. Podczas odbiorów technicznych odkryto jednak liczne niedoróbki w wykonaniu trasy - oprócz uszkodzeń i pęknięć, za najistotniejszy mankament uznano nieprawidłowe wyniki zagęszczenia oraz grubości ścieralnych warstw bitumicznych, czyli asfaltu. Groziło to koniecznością rychłego prowadzenia prac remontowych.[4] W dodatku całą sprawą zainteresował się nadzór budowlany.[5] Opóźniło to otwarcie trasy, którą oddano do ruchu dopiero 19 stycznia 2011 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie oceniła sposób wykonania trasy i w kwietniu 2011 roku przeprowadziła przegląd trasy. Potwierdzone zostały wszystkie zauważone braki, które wykonawca trasy będzie zobowiązany naprawić na własny koszt. GDDKiA chce narzucić także wydłużenie gwarancji do pięciu lat, w przeciwnym wypadku skutkować to będzie nałożeniem kar umownych na wykonawcę trasy.[6][7] Trasę krytykują też kierowcy, szczególnie węzeł z ul. Lazurową, gdzie źle zaprojektowano układ pasów do skrętu[8]. Pierwsze poprawki przeprowadzono już w maju[9].

Przebieg[]

Trasa Powązki-Konotopa, widok z wiaduktu ul. Powstańców Śląskich

Trasa Powązki-Konotopa przy skrzyżowaniu z ul. Lazurową

Trasa rozpoczyna się węzłem z ul. Powązkowską (rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej) i biegnie na południowy-zachód do węzła z al. Prymasa Tysiąclecia na wysokości lasku na Kole i Cmentarza Wojskowego. Następnie kieruje się zachód skrajem Lasku na Kole do projektowanego węzła z trasą N-S, następnie biegnie wykopem pod ulicami Dywizjonu 303 i Powstańców Śląskich do węzła z ulicą Lazurową. Następnie skręca na południowy-zachód do węzła z ulica Warszawską w Bliznem (przedłużenie Górczewskiej poza miastem) i dalej pod wiaduktem ul. Szeligowskiej i ul. Sochaczewskiej w Szeligach do węzła z ul. Poznańską w Morach (przedłużenie Połczyńskiej poza miastem).

Sześciopasmowa droga ekspresowa krzyżuje się z innymi drogami publicznymi w następujących miejscach:

  • węzeł Prymasa Tysiąclecia z aleją Prymasa Tysiąclecia
  • węzeł Trasa N-S z trasą N-S (będzie realizowany w ramach innej inwestycji)
  • węzeł Lazurowa z ulicą Lazurową
  • węzeł Warszawska z drogą wojewódzką nr 580 w miejscowości Blizne
  • węzeł Mory z drogą krajową nr 2 w miejscowości Mory
  • węzeł Konotopa z autostradą A2 (będzie realizowany w ramach innej inwestycji)

Ostatni węzeł łączy al. Obrońców Grodna z autostradą A2 w kierunku Poznania i Łodzi oraz z Południową Obwodnicą Warszawy.

Galeria[]

Zobacz też[]

Przypisy[]

Linki zewnętrzne[]

Advertisement