Warszawikia
Advertisement

Biskupi warszawscy - biskupi archidiecezji warszawskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Arcybiskupom warszawskim, na mocy przywileju papieża Piusa VII przysługuje godność noszenia czerwonej sutanny, czerwonego pasa, fioletowej piuski i czerwonych guzików, nawet jeżeli nie są kardynałami. Niekiedy przywilej ten rozciągany jest także na biskupów pomocniczych.

Biskupi diecezjalni 1798 - 1818[]

 • Józef Miaskowski 1798-1804
 • Ignacy Raczyński 1806-1818, administrator apostolski

Arcybiskupi, metropolici i prymasi Królestwa Polskiego[]

 • Franciszek Malczewski 1818-1819
 • Szczepan Hołowczyc 1819-1823
 • Wojciech Skarszewski 1824-1827
 • Jan Paweł Woronicz 1828-1829

Po jego śmierci car Mikołaj I zakazał używania tytułu prymasa

 • Edward Czarnecki 1829-1831, administrator
 • Adam Paszkowicz 1831-1833, administrator
 • Paweł Straszyński 1833-1837, wikariusz kapitulny
 • Stanisław Kostka Choromański 1836-1838, objął rządy w 1837
 • Tomasz Chmielewski 1838-1844, wikariusz kapitulny
 • Antoni Melchior Fijałkowski 1844-1856, administrator apostolski
 • Antoni Melchior Fijałkowski 1856-1861
 • Antoni Białobrzeski 1861-1862, wikariusz kapitulny i administrator
 • bł. Zygmunt Szczęsny Feliński 1862-1863
 • Paweł Rzewuski 1863-1865, wikariusz generalny
 • Stanisław Kostka Zwoliński 1865-1877, administrator
 • Antoni Franciszek Ksawery Sotkiewicz 1877-1883, administrator
 • Wincenty Teofil Popiel 1883-1912
 • Kazimierz Ruszkiewicz 1912-1913, wikariusz generalny i kapitulny
 • Aleksander Kakowski 1913-1938, używał ponownie tytułu prymasa (w latach 1916 - 1918), kardynał (od 1919)

Arcybiskupi i metropolici od 1939 r.[]

 • August Hlond 1946-1948, archidiecezja warszawsko-gnieźnieńska, kardynał, arcybiskup metropolita warszawski otrzymywał tytuł prymasa Polski dzięki unii personalnej metropolii warszawskiej z metropolią gnieźnieńską
  • Zygmunt Choromański 1948-1949, wikariusz generalny i kapitulny, biskup sufragan warszawski kierował archidiecezją po śmierci (do czasu powołania następcy) metropolity
 • Stefan Wyszyński 1948-1981, archidiecezja warszawsko-gnieźnieńska, kardynał, arcybiskup metropolita warszawski otrzymywał tytuł prymasa Polski dzięki unii personalnej metropolii warszawskiej z metropolią gnieźnieńską
  • Wacław Majewski 1953-1956 wikariusz generalny, biskup sufragan warszawski kierował archidiecezją po internowaniu (do czasu ewentualnego powrotu) metropolity)
  • Władysław Miziołek 1981, wikariusz generalny i kapitulny, biskup sufragan warszawski kierował archidiecezją po śmierci (do czasu powołania następcy) metropolity
 • Józef Glemp 1981-1992, archidiecezja warszawsko-gnieźnieńska, kardynał, arcybiskup metropolita warszawski otrzymywał tytuł prymasa Polski dzięki unii personalnej metropolii warszawskiej z metropolią gnieźnieńską
 • Józef Glemp 1992-2006, archidiecezja warszawska, kardynał
 • Stanisław Wielgus 5 stycznia - 7 stycznia 2007, archidiecezja warszawska
 • Kazimierz Nycz 2007-, archidiecezja warszawska (paliusz otrzymał 29 czerwca 2007)

Biskupi pomocniczy[]

Advertisement