Warszawikia
Advertisement

Kiedy trwał tez proces Krzyżaków? Według mojej książki (patrz: Żródła) miał on meijsce jeszcze w drewnianej świątyni, a nowa, murowana powstała pod koniec XIV wieku. Według artykułu proces odbył się już w nowym kościele. Jaka jest więc prawda?

Mikiapole3 13:57, 20 maj 2007 (UTC)

Procesów było kilka. Ten w Warszawie (o tym mówimy) miał miejsce w 1339 roku (w czwartek miałem maturę z historii:)). Czyli raczej chodzi o drewnianą Whiteman 17:19, 20 maj 2007 (UTC)

"w 1816 roku nastąpiło w niej pierwsze wykonanie pieśni patriotycznej Boże coś Polskę". W momencie prawykonania nie była to pieśń patriotyczna lecz wiernopoddańcza (względem cara). Charakteru patriotycznego nabrała dopiero później. Może by więc opuścić przydawkę "patriotyczna"? Jolibord 19:28, 30 lis 2008 (UTC)

Pojawiły się wątpliwości

Ten artykuł wymaga dopracowania bądź napisania od nowa.
Uwagi: Artykuł wymaga przebudowania i dodania wszystkich elementów wnętrz - brakuje choćby płyty nagrobnej ostatnich książąt mazowieckich!.

Advertisement