Warszawikia

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
2019 Warszawa Sosna Falenicka, 1

Falenicka sosna (2019)

2019 Warszawa Sosna Falenicka, 2

Falenicka sosna (2019)

2019 Warszawa Sosna Falenicka, 3

Falenicka sosna (2019)

Falenicka sosna – charakterystyczna sosna pospolita rosnąca przy wschodniej jezdni ul. Patriotów na wysokości ul. Świtezianki, obok linii kolejowej nr 7, nieformalna ikona Falenicy w Wawrze. Pochyla się ona w kierunku jezdni, tworząc nad nią swego rodzaju „parasol”.

Jej wiek określa się na około 50 lat, ma wysokość 7,5 metra i obwód pnia 212 centymetrów[1]. Według ekspertyzy jest to „drzewo o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, ma ciekawy kształt pnia i korony, które tworzą charakterystyczną sylwetkę o unikalnych walorach”[2].

Podczas prac przy przebudowie linii kolejowej w 2018 roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wskazała sosnę jako usytuowaną zbyt blisko planowanego do budowy toru i w związku z tym przeznaczono ją do wycinki. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r., w odległości 15 metrów od torów kolejowych ze względów bezpieczeństwa nie powinny znajdować się żadne drzewa.

Z pismem o zachowanie drzewa zwrócili się do PKP PLK zwrócił się 20 maja 2018 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Razem dla Wawra, Jacek Wiśnicki, pytając czy spółka zgadza się na wszczęcie procedury ustanowienia pomnika przyrody. Uzyskał on odpowiedź, iż spółka nie jest stroną w postępowaniu, ponieważ drzewo nie leży na jej działce. Wówczas rozpoczął on wraz z Bartoszem Mrozem zbiórkę podpisów o uznanie drzewa za pomnik przyrody.

W połowie czerwca Wiśnicki otrzymał list z informacją (str. 1, str. 2), iż „PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zarządca linii kolejowej nr 7, nie wyraża zgody na ustanowienie sosny zwyczajnej na nieruchomości 140/4 obr. 3-12-98 w Warszawie za pomnik przyrody ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w szczególności po zakończeniu inwestycji”[3].

Wskazano, że spółka musi trzymać się przepisów, a drzewo należy usunąć wraz z pozostałymi drzewami w pasie bezpieczeństwa, bowiem nieznany jest jego stan i możliwości zabezpieczenia. Trudno jednak nie zauważyć, że drzewo jest przechylone tak, że nawet gdyby się złamało, nie spadnie na tory. W promocję zbiórki włączyły się także m.in. Rada Osiedla Falenica oraz Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz trafiła petycja z 350 podpisami. Po kilku dniach w mediach społecznościowych ukazała się odpowiedź, iż sosna stoi 16 metrów od osi torów, więc nie będzie podlegać wycince oraz, że ratusz wszczyna procedurę nadania sośnie statusu pomnika przyrody.

Jak dotąd drzewo w dalszym ciągu nie jest prawnie chronione, choć uzyskano już pozytywne opinie z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i Zarządu Zieleni, ani nie opublikowano oficjalnego dokumentu o przerwaniu wycinki. Ponadto wycinką zagrożone są pozostałe drzewa przy torach, często wiekowe. Na spotkaniu z mieszkańcami w styczniu 2019 roku przedstawiciele PKP PLK ponownie wskazali drzewo jako przeznaczone do wycinki[4] Wówczas wskazano, że według projektu od drzewa do nowego toru będzie 9 metrów, a ponadto będzie ono kolidować z dojściem do przejścia podziemnego. Władze dzielnicy Wawer wskazały, że będą zabiegać o zmianę projektu.

Pod koniec 2019 roku sosna została zgłoszona przez Radę Osiedla Falenica do konkursu Drzewo Roku 2020 organizowanego przez Klub Gaja, który „szuka drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi”. Została ona zakwalifikowana do finału konkursu jako jedno z 16 drzew w Polsce. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku. Konkurs trwał do końca lipca 2020 roku i mimo kilkukrotnego wysuwania się na prowadzenie, sosna uzyskała finalnie 14 902 głosy, zajmując drugie miejsce[1].

Przypisy

Źródła[]

Linki zewnętrzne[]

Advertisement