Warszawikia
Advertisement

Giełda „Na Dołku” – bazar historycznie zlokalizowany przy wzdłuż ul. Płaskowickiej od między ul. Braci Wagów i al. Komisji Edukacji Narodowej, w rezerwie terenu pod tunel Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), z adresem Płaskowickiej 14. Na czas budowy POW – działa na terenie zawieszonej pętli Natolin Północny.

Historia[]

W pierwszej połowie lat 80. XX wieku w miejscu dzisiejszego bazaru istniały już pierwsze pawilony handlowe[1]. Bazar rozkwitł po 1989 roku, początkowo handlowano z łóżek polowych, samochodów[2] i tzw. "szczęk", następnie powstały rzędy pawilonów[3].

Teren bazaru obejmował okolice skrzyżowania ulic Braci Wagów i Płaskowickiej aż do przyszłej al. Komisji Edukacji Narodowej oraz kawałek terenu położony bardziej na południe, między ulicami Braci Wagów i Meander. W tamtym miejscu znajdowało się charakterystyczne zagłębienie terenu, tzw. dołek, któremu bazarek zawdzięcza swoją nazwę[4].

Dziś miejsce "dołka" zajął blok mieszkalny z adresem Braci Wagów 20, a teren targowiska został ograniczony do jego północnej części[5]. W latach 90. XX wieku w weekendy handlowano nie tylko na terenie bazarku, ale także na trawiastym placu wzdłuż ul. Płaskowickiej aż do ul. Stryjeńskich[3] oraz na ul. Meander, mimo znaków zakazu handlu[6].

Otoczenie[]

Do 6 marca 2018 roku bazarek składał się z dwóch części: sektora pawilonów stałych (bliżej Braci Wagów) i sektora handlu obwoźnego (bliżej al. Komisji Edukacji Narodowej)[7]. Administracja bazarku twierdziła, że jest to największe targowisko w Warszawie[8]. W lutym 2008 roku powstało Stowarzyszenie Kupców-Inwestorów Giełdy „Na Dołku” stawiające sobie za cel profesjonalne zarządzanie bazarkiem[9]. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Piotr Karczewski, który w latach 2014-2017 pełnił funkcję radnego dzielnicy, ale jego mandat został wygaszony przez wojewodę mazowieckiego (ze względu na konflikt interesu), co poskutkowało pozwem do sądu i w efekcie wygranej Karczewskiego[10]. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Małgorzata Siarkiewicz.

Nowa lokalizacja bazarku[]

Od momentu zatwierdzenia ostatecznego planu budowy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, wiadome jest, iż targowisko będzie musiało zostać przeniesione na czas budowy.

Jako tymczasową lokalizację dzielnica Ursynów zaproponowała tereny przy ulicy Płaskowickiej w pobliżu remizy straży pożarnej. Kupcy optowali za przenosinami na pobliską ulicę Benedykta Polaka – administracja bazarku zaproponowała w tamtym miejscu budowę nowoczesnego targowiska z eleganckimi pawilonami ze szkła i drewna. Pomysł od razu spotkał się ze sprzeciwem okolicznych mieszkańców[11]. W maju 2015 roku Małgorzata Siarkiewicz, ówczesna sekretarz Stowarzyszenia Kupców-Inwestorów Giełdy „Na Dołku”, przedstawiła projekt realizacji bazarku z budżetu partycypacyjnego[12]. 17 maja w klubokawiarni Local odbyło się poświęcone projektowi spotkanie dyskusyjne z mieszkańcami – ci zdecydowanie sprzeciwili się realizacji bazarku w jakiejkolwiek formie, obawiając się m.in. brudu, szczurów i samochodów dostawczych, i w związku z tym zawiązali komitet obrony na wypadek ewentualnej wygranej projektu w budżecie partycypacyjnym[13].

Podczas czerwcowych dyskusji burmistrz dzielnicy, Robert Kempa zaproponował jako tymczasową lokalizację, pętlę autobusową Natolin Północny. Nie uzyskała jednak akceptacji[14].

Jednakże, w sierpniu 2017 roku władze ZTM podjęły decyzję o likwidacji pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej (zob. Natolin Północny) i rozpisaniu przetargu na dzierżawę terenu po dawnej pętli. Decyzja ta została bardzo skrytykowana przez mieszkańców oraz lokalne komitety, w szczególności, iż ZTM ma prawo użytkować teren pętli, który należy do miasta, tylko do celów komunikacyjnych. Przetarg został unieważniony, jednakże 2 grudnia 2017 roku doszło ostatecznie do likwidacji pętli autobusowej. Wówczas ZTM stracił prawo to tzw. "trwałego zarządu" dawnym terenem krańca, co było równoznaczne z przekazaniem tego terenu do władz miasta. Po rozpisaniu kolejnego przetargu oraz po podpisaniu umowy ze stowarzyszeniem, Giełda „Na Dołku” zaczęła funkcjonować w nowym miejscu 17 marca 2018 roku. Bazarek funkcjonuje na terenie obecnej pętli, pomimo sprzeciwu części mieszkańców oraz komitetów. Planowany czas powrotu bazarku na swoją dawna lokalizacje to sierpień 2020 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne[]

Advertisement