Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy osiedla. Zobacz też: zespół przystankowy Groty.

Groty, ul. Kocjana przy skrzyżowaniu z ul. Zaboreczne

Groty – osiedle i obszar MSI w dzielnicy Bemowo. Mieści się między ulicami Kocjana, Lazurową, linią kolejową do Huty i granicą miasta. W obszarze znajduje się jednorodzinna zabudowa powojennego osiedla Groty, Park Leśny Bemowo, ogródki działkowe, siedziba sądu rejonowego oraz Fort III Blizne.

Historia[]

Groty na rosyjskiej mapie z 1891 roku, widoczny park założony przez Blocha

Groty na zdjęciu lotniczym z 1939 roku, widoczny park, ul. Górczewska, ul. Lazurowa i Fort III Blizne

Fort III Blizne

Historycznie wieś Groty znajdowała się w innym miejscu niż dzisiejszy obszar MSI - między ulicami Górczewską i Dywizjonu 303, na wschód od ul. Lazurowej, w dzisiejszym obszarze MSI Górce, z zabudową skupioną przy ul. Górczewskiej. Obecny obszar MSI był częścią Bliznego, nienależącego do Warszawy.

Pierwsze wzmianki o Grotach pochodzą z 1462 roku, gdy są one wskazane jako Wyczółkowo będące wsią szlachecką, własnością Mikołaja z Latchorzewa. W późniejszych okresach osiedle wskazywane było jako Wyczółki (1474) i Wyczółki-Groty (1580). W XV wieku wieś jest obiektem transakcji z udziałem niejakiego Grota, od którego rodziny - rodziny Grotów, która specjalizowała się w produkcji grotów do strzał - pochodzi dzisiejsza nazwa osiedla[1]. W późniejszym okresie wieś znalazła się w rękach rodu Zdziarskich.

W XVI wieku wieś liczyła trzy łany, czyli około 70 hektarów powierzchni. Prawdopodobnie podczas potopu szwedzkiego wieś uległa całkowitej zagładzie, jednak z czasem została ponownie zasiedlona. W XIX wieku funkcjonował tu folwark, który przed parcelacją miał 358 mórg powierzchni (200 hektarów)[2]. W latach 60 XIX w. na ok. 25 hektarach gruntów warszawski bankier Jan Gotlib Bloch zbudował tu willę i założył park, który był prezentem dla żony, Emilii Kronenberg. W 1883 roku, po otrzymaniu szlachectwa, przeprowadzili się oni jednak do majątku Łęczna w lubelskiem. W latach osiemdziesiątych XIX w. zbudowano w pobliżu wsi (w obecnym obszarze MSI) Fort III Blizne, który istniał w całości do 1909 roku. Groty włączono do Warszawy w 1951 roku.

Niemalże nie zachowały się jakiekolwiek historyczne ślady wsi Groty. Po wojnie obszar ten został przeznaczony pod zabudowę przemysłową, pozostałości zabudowy dawnej wsi znajdowały się przy skrzyżowaniu ul. Górczewskiej z ul. Lazurową i ul. Lazurowej z ul. Narwik. Obecnie obszar dawnej wsi jest pod wpływem silnej presji urbanistycznej, w związki z czym ostatnia stara jednorodzinna zabudowa jest wyburzana, a jej miejsce zajmują budynki wielorodzinne.

Zabudowa obecnego obszaru MSI powstała dopiero po przyłączeniu do Warszawy, wtedy też większość obszaru zajęły ogródki działkowe (dawniej należące Zakładów Radiowych im. Kasprzaka), powstały też koszary wojskowe dawnej jednostki nadwiślańskiej. W latach 70. XX wieku w zachodniej części obszaru powstało osiedle domów jednorodzinnych, znane dzisiaj jako osiedle Groty, które stało się miejscem zamieszkania wielu ważnych w PRL-u ludzi, jak aktorzy, politycy czy milicjanci. Przykład nazwy Groty jest przykładem „wędrowania” nazewnictwa miejskiego. W 2003 roku do koszar wojskowych przeniósł się Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Wola[3].

Obiekty[]

Przypisy


Advertisement