Warszawikia
Advertisement
Zabytek.png
nr w rej.
A-924

Widok od Myśliwieckiej

Gmach główny od południowej strony

Widok od północy

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego znajduje się na Powiślu pomiędzy ulicami Myśliwiecką, Rozbrat, Józefa Hoena-Wrońskiego, w pobliżu al. Armii Ludowej.

Historia[]

1 września 1918 roku Dekretem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Antoniego Ponikowskiego utworzono w Warszawie Królewsko – Polskie Gimnazjum Męskie im. Króla Stefana Batorego.

Zespół budynków pod adresem Myśliwiecka 6, 6a i 6b został wzniesiony w latach 1922-1924 według planów architekta Tadeusza Tołwińskiego w konwencji historyzmu i formie wczesnobarokowego pałacu magnackiego. Budynki zostały wzniesione właśnie dla gimnazjum, którego pierwotną siedzibą był gmach na ul. Kapucyńskiej 21.

Zabudowania składają się z gmachu głównego, nieco wyższego od pozostałych skrzydeł, przesłoniętego dwoma pawilonami przyulicznymi. Dziedziniec obudowany czterema skrzydłami przypomina swym rozwiązaniem renesansowe zamki. Okna od strony ul. Myśliwieckiej są znacznie węższe od tych, które można zobaczyć po stronie północnej. W 1933 roku Janusz Jędrzejewicz ówczesny premier Polski dokonał odsłonięcia popiersia patrona szkoły króla Stefana Batorego.

W tamtym czasie była to bardzo nowoczesna szkoła, która posiadała własne laboratoria, kort tenisowy, basen, boiska, a nawet ogród botaniczny. Tutaj także działała „Pomarańczarnia”, czyli 23. Warszawska Drużyna Harcerska. Do najsłynniejszych jej postaci należeli bohaterowie „Akcji pod Arsenałem”: Alek, Rudy, Zośka, a także Aleksander Kamiński, autor książki "Kamienie na szaniec". Szkoła słynie ze wybitnych nauczycieli i dyrektorów jak też absolwentów, należeli do nich m. in.

  • Mieczysław Fogg
  • Daniel Olbrychski
  • Krzysztof Kamil Baczyński
  • Witold Lutosławski
  • Agnieszka Holland

W roku 1939 w wyniku działań wojennych zachodni pawilon został spalony, a w roku 1944 jego los podzielił pawilon wschodni oraz frontowe skrzydło gmachu głównego. Szkoła podczas okupacji działała jednak nieprzerwanie, prowadząc lekcje na tajnych kompletach.

Po wojnie w ramach represji komunistycznych w roku 1952 gimnazjum zlikwidowano i przez kolejne 6 lat zajęła je X Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Po tym okresie gimnazjum powróciło na Myśliwiecką, lecz już jako II liceum, którego patronem znów stał się Stefan Batory.

W 1999 roku, po zmianach polityczno-ustrojowych, przy liceum utworzono gimnazjum nr 33. Wówczas obie szkoły nosiły nazwę Zespół Szkół Nr 6 Gminy Centrum m.st. Warszawy. Od roku 2004 miasto zmieniło nazwę na Zespół Szkół Nr 66 m. st. Warszawy. Tego samego roku podczas święta szkoły dokonano odsłonięcia dwóch obelisków, na których Alek w latach okupacji namalował kotwice. Ustawiono je na dziedzińcu szkoły po obu stronach popiersia króla Stefana Batorego.

W 2010 roku zespół budynków szkoły wpisano do rejestru zabytków, a w 2013 roku budynki zostały odremontowane.

Galeria[]

Źródło[]

Fotohci + zdjęcia

Advertisement