Warszawikia
Advertisement

Jurydyka – jednostka osadnicza znajdująca się w obrębie miasta lub w jego strefie podmiejskiej wyłączona spod miejskiej jurysdykcji zarówno administracyjnej, jak i sądowniczej, należąca najczęściej do prywatnych właścicieli lub do klasztorów. Pierwsze jurydyki wokół Warszawy zaczęły powstawać już w XIV wieku, jednak jako forma prawna została zapoczątkowana ustawą w 1559 roku. Od tego czasu wokół niezależnych Starej i Nowej Warszawy powstało kilkadziesiąt jurydyk, a w szczytowym momencie było ich 28. Próbę ich zlikwidowania podjęto w II połowie XVIII wieku, udało się to dopiero 18 kwietnia 1791 roku, kiedy to przyjęto likwidującą jurydyki uchwałę zwaną Prawo o miastach. Weszła ona w życie w 1794 roku, jednak mimo to wiele osiedle jeszcze przez pewien czas nie poddawało się jurysdykcji warszawskiego ratusza. W dniu likwidacji w jurydykach mieszkało około 25 tysięcy osób.

Na obszarze współczesnej Warszawy istniały następujące jurydyki:

Jurydyki niezrealizowane:

Linki zewnętrzne[]

Advertisement