Warszawikia
Advertisement

Katarzyna Chałasińska-Macukow (ur. 20 marca 1946 w Łodzi) - fizyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej dziekan wydziału fizyki UW w latach 1996-2002.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1970, przez kilka lat pracowała w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Następnie przeniosła się na Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskała doktorat w 1979. Pracując przez rok w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, a następnie w Instytucie Geofizyki jako adiunkt, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w 1988. W 2005 roku wybrana rektorem UW, w 2008 dokonano jej reelekcji.

Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora zwyczajnego w Zakładzie Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Advertisement