Warszawikia
Advertisement

Wagon historyczny 105N nr tab. 1000. Wagony 106N w momencie dostawy miały identyczny wygląd

Dawny wagon 106N nr 2005, stan obecny.

Konstal 106N, 106Na – prototypowe modele tramwajów wyprodukowanych przez zakłady Konstal w Chorzowie (obecnie Alstom-Konstal), eksploatowanych w Warszawie przez MZK, później przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Obecnie są to serie historyczne – wszystkie wagony zostały przebudowane na inne typy.

Dawne wagony 106Na nr 2008 i 2009, stan obecny.

Dla pasażera były identyczne z modelami 105N i 105Na, ale były wyposażone w prototypowe układy rozruchu impulsowego opartego o tyrystory. Dostarczono w sumie 5 egzemplarzy modelu 106N i 2 egzemplarze modelu 106Na. Układ rozruchu zastosowany w 106N był wysoce awaryjny i wszystkie wagony zostały przebudowane na 105Na. W modelu 106Na zabudowano znacznie ulepszony układ rozruchu, dzięki czemu wagony tego typu nie odbiegały swoją awaryjnością od pozostałych wagonów eksploatowanych przez Tramwaje Warszawskie, jednak rosnące problemy z dostępnością części zamiennych i przynależność do krótkiej serii (Konstal w sumie wyprodukował 8 egzemplarzy tego typu, miasto nie zdecydowało się na zakup kolejnych wagonów tego typu) spowodowały, że utrzymanie ich stało się nieekonomiczne i uciążliwe i zostały one podane głębokiej modernizacji, otrzymując oznaczenie 105N-MWAs.

Wagony 106N otrzymały numery taborowe od 2001 do 2005. Wagony 2002 i 2003 zostały skasowane w 2014 roku, wagon 2001 w 2015 roku, wagon 2004 na początku 2016 roku, do dziś jeździ wagon 2005. Wagony 106Na otrzymały numery taborowe 2008 i 2009 i formalnie istnieją do dziś, po ponownej modernizacji należą do serii 105Ni.

Nie licząc eksperymentów w latach 60. z instalacją układu rozruchu tyrystorowego w tramwaju typu 13N, który nie nadawał się do regularnej eksploatacji (m.in. przez rozmiary – aparatura zajęła ok. 1/3 objętości przedziału pasażerskiego), tramwaje typu 106N były pierwszymi polskimi tramwajami z rozruchem elektronicznym.


Advertisement