Warszawikia
Advertisement

Linia kolejowa nr 9 – trasa kolejowa łącząca stację Warszawa Wschodnia z Gdańskiem. Na terenie Warszawy linia ma około 15 km, jest dwutorowa i całkowicie zelektryfikowana.

Na Dworcu Wschodnim linia łączy się z linią średnicową, a na stacji Warszawa Praga – z linią obwodową.

Na warszawskim odcinku linii zlokalizowane są następujące stacje i przystanki kolejowe: Warszawa Wschodnia, Warszawa Praga, Warszawa Toruńska, Warszawa Żerań, Warszawa Płudy i Warszawa Choszczówka.

Połączenia[]

Linią kursują pociągi SKM – linia S9 do Legionowa Piasków i Wieliszewa. Ostatni przystanek w pierwszej strefie taryfowej to Warszawa Choszczówka.

Linią kursują również pociągi Kolei Mazowieckich – linia R90 do Działdowa oraz linia RL do Modlina (możliwa przesiadka na autobus dowożący do lotniska w Modlinie). Linia objęta jest ofertą wspólny bilet ZTM-KM-WKD na odcinku do Legionowa Przystanku i Legionowa Piasków.

Linią kurują pociągi dalekobieżne m.in. do Olsztyna i Trójmiasta, w tym najszybsze w Polsce pociągi klasy EIP.

Historia[]

Protoplastą dzisiejszej linii kolejowej nr 9 jest jedna z pierwszych linii kolejowych w Królestwie Polskim – Kolej Nadwiślańska, otwarta 17 sierpnia 1877, oraz pruska linia kolejowa między Iłowem a Gdańskiem, otwarta 1 września 1877. Kolej Nadwiślańska była szerokotorowa i łączyła Kowel z Mławą (ówczesna granica między zaborem rosyjskim i pruskim), gdzie łączyła się z normalnotorową, pruską linią do Gdańska. Linia miała znaczenie gospodarcze oraz militarne – łączyła Wołyń (gdzie zlokalizowane były ważne rosyjskie bazy wojskowe) z twierdzami w Dęblinie, Warszawie i Modlinie, umożliwiając szybki przerzut wojsk i zaopatrzenia. Początkowo głównym warszawskim dworcem był obiekt na Nowej Pradze, w 1880 wybudowano nowy dworzec w pobliżu Cytadeli na linii obwodowej, któremu na początku XX wieku nadano nazwę Dworzec Kowelski (zniszczony przez Rosjan podczas ich odwrotu z Warszawy w 1915). Normalnotorowy odcinek pruski był odgałęzieniem magistrali pruskich Kolei Wschodnich (Ostbahn), łączącej Berlin, Szczecin, Gdańsk i Królewiec.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 połączono oba odcinki i przekuto odcinek szerokotorowy na normalny rozstaw torów, jednocześnie włączając linię w Warszawski Węzeł Kolejowy. Zniszczony Dworzec Kowelski odbudowano, zmieniając jego nazwę na Dworzec Gdański.

W 1972 zelektryfikowano odcinek do Nasielska (odcinek Gdańsk–Tczew zelektryfikowano w 1969, zaś pozostałą część linii w latach 1983–1985). W latach 2006–2014 linia została poddana bardzo głębokiej przebudowie, m.in. na większości trasy podniesiono prędkość do 200 km/h i zainstalowano system ETCS poziomu 2.

Advertisement