Warszawikia
Advertisement

Logo MZK

Miejskie Zakłady Komunikacyjne – nieistniejąca jednostka zarządzająca i obsługująca transport publiczny na terenie Warszawy.

Po raz pierwszy nazwa ta pojawiła się 1 lipca 1941 r., kiedy to niemieckie władze okupacyjne, w ramach prowadzonej przez siebie akcji germanizacji Generalnego Gubernatorstwa, zmieniły przedwojenną nazwę Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy na nową dwujęzyczną Städtische Verkehrsbetriebe Warschau / Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie. Od początku okupacji przedsiębiorstwo działało pod niemieckim zarządem (Treuhand).

Po zakończeniu działań wojennych nie powrócono do przedwojennej nazwy, tylko usunięto człon niemieckojęzyczny.

W 1953 roku przedsiębiorstwo zostało podzielone na Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe (MPA) – zajmujące się eksploatacją autobusów – i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) – zajmujące się eksploatacją tramwajów i trolejbusów.

W 1964 roku nastąpiło połączenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego i ponownie pojawiła się nazwa MZK. W 1991 roku dawny pion ruchu R oddzielił się od MZK tworząc Zarząd Transportu Miejskiego. 1 marca 1994 roku MZK zostało podzielone na podmioty: Tramwaje Warszawskie i Miejskie Zakłady Autobusowe.

Advertisement