Warszawikia
Advertisement

Kościół św. Stanisława Kostki

Parafia św. Stanisława Kostki – parafia rzymskokatolicka położona na Żoliborzu, której siedziba znajduje się przy ul. Hozjusza 2, a kościołem parafialnym jest kościół św. Stanisława Kostki. Wchodzi w skład dekanatu żoliborskiego.

Parafia należy do najbardziej znanych parafii w Warszawie, gdyż jest kojarzona ze Sługą Bożym bł. księdzem Jerzym Popiełuszką, który pełnił tu funkcję wikariusza.

Historia[]

Grób Jerzego Popiełuszki

Grób księdza Teofila Boguckiego

Początki żoliborskiej parafii sięgają lat 20. XX wieku, gdyż około 1923 roku u zbiegu planowanych wówczas ul. Stołecznej (ob. Popiełuszki) i al. Wojska Polskiego powstała drewniana kaplica, nad którą opiekę sprawował ks. Klemens Cyruliński. Drewniana kaplica przy ul. Hozjusza, w miejscu obecnej plebanii, powstała w 1927 roku, a przy niej 25 grudnia 1927 roku z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Jozafata i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wydzielono nową parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki – proboszczem mianowano ks. Cyrulińskiego. Szybko postępująca choroba zmusiła go jednak do rychłej rezygnacji z powierzonej funkcji, którą w 1930 roku objął po nim ks. Jan Szczęsny Niemira.

W 1930 roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego, w 1933 roku dotychczasowy proboszcz został mianowany rektorem w kościele Wizytek, wobec czego pracę na parafii kontynuował ks. prałat Stefan Ugniewski. Według kronik parafialnych nowemu proboszczowi udawało się otrzymywać pomoc z różnych źródeł, dzięki czemu budowa przebiegała w najszybszym możliwym tempie – do 1939 roku kościół był gotowy w stanie surowym, a prace wykończeniowe trwały jeszcze również podczas II wojny światowej.

Zaraz po wojnie proboszcz ks. Stefan Ugniewski przystąpił do odbudowy świątyni, którą konsekrowano 7 kwietnia 1963 roku w obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dnia 8 września 1974 roku, po 41 latach posługi proboszcza w parafii św. Stanisława Kostki, zmarł ksiądz Stefan Ugniewski, a na stanowisku zastąpił go ks. prałat Teofil Bogucki. Jako proboszcz wykazywał się działalnością patriotyczną, a w 1980 roku jednym z wikariuszy został ks. Jerzy Popiełuszko. Wówczas to w parafii pojawiła się nowa tradycja odmawiania mszy w intencji Ojczyzny – ich pomysłodawcą był ks. prałat Bogucki, zaś od 1982 roku były one celebrowane cyklicznie – w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – przez księdza Jerzego Popiełuszkę. W czasie liturgii ksiądz Popiełuszko wygłaszał kazania o tematyce religijno-patriotycznej, które wkrótce stały się popularne w całej Warszawie.

Msze za Ojczyznę przyciągały tłumy, 17 stycznia 1982 roku odprawiona została pierwsza msza za Ojczyznę w stanie wojennym. Wówczas ksiądz Popiełuszko wypowiedział znamienne słowa: Ponieważ przez wprowadzenie stanu wojennego odebrano nam wolność słowa, dlatego wsłuchując się w głos własnego serca i sumienia, pomyślmy o tych siostrach i braciach, których pozbawiono wolności, które nie spodobały się komunistycznym władzom państwa. Od tego czasu ksiądz był stale represjonowany, aż w końcu został bestialsko zamordowany 19 października 1984 roku. Po śmierci Popiełuszki na pogrzebie, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, otoczenie kościoła wypełnił przeszło półmilionowy tłum.

Dnia 14 czerwca 1987 roku grób księdza Jerzego nawiedził papież Jan Paweł II w towarzystwie kardynała Stefana Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Zmarły 9 września 1987 roku ksiądz prałat Teofil Bogucki został pochowany na przykościelnym cmentarzu, a jego funkcję przejął ksiądz prałat Stefan Gralak – w 1990 roku rozpoczął on budowę Domu im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Dnia 25 maja 1998 roku znajdująca się w granicach parafii ul. Antoniny Sokolicz uzyskała nowego patrona – Teofila Boguckiego – natomiast w czerwcu owego roku nowym proboszczem parafii św. Stanisława Kostki został ksiądz Zygmunt Malacki.

W sierpniu 1999 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie dolnej części nowego budynku, a 15 listopada 2000 roku zakończono budowę Domu Pielgrzyma. Od 25 grudnia 1999 roku do 6 stycznia 2001 roku kościół parafialny pełnił funkcję świątyni jubileuszowej na Rok Jubileuszowy 2000 – 17 maja 2000 roku w parafii odbyły się archidiecezjalne uroczystości Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa z udziałem Episkopatu Polski. Dnia 19 października 2004 roku w parafii odbyły się główne uroczystości Roku księdza Jerzego Popiełuszki, ogłoszonego przez NSZZ "Solidarność", zaś 16 października 2004 roku przy kościele parafialnym otwarto Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W 2010 roku w parafii odbyły się uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki.

Instytucje parafialne[]

Dom Pielgrzyma "Amicus"

Duszpasterze[]

Proboszczowie[]

 • ks. Klemens Cyruliński (1923-1930)
 • ks. Jan Szczęsny Niemira (1930-1933)
 • ks. prałat Stefan Ugniewski (1933-1974)
 • ks. prałat Teofil Bogucki (1974-1987)
 • ks. prałat Stefan Gralak (1987-1998)
 • ks. prałat Zygmunt Malacki (1998-2010)
 • ks. kanonik Tadeusz Bożełko (2010-2014)
 • ks. dr Marcin Brzeziński (2014-nadal)

Wikariusze[]

 • ks. Michał Kotowski (od 2008)
 • ks. Sławomir Chmielewski (od 2013)
 • ks. Marcin Piotrowski (od 2013 – neoprezbiter)
 • ks. Marek Traczyk (od 2015)
 • ks. Piotr Kucharczyk (od 2017])

Dawni wikariusze[]

Rezydenci[]

 • ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz (od 1980)
 • ks. dr Marek Dobrzeniecki
 • ks. dr Arkadiusz Szczepanik
 • ks. Wojciech Wróblewski

Dawni rezydenci[]

 • ks. prałat dr Janusz Strojny (2008)
 • ks. dr Dariusz Kowalczyk (2012-???)

Linki zewnętrzne[]

Advertisement