Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy parku. Zobacz też: Park Praski (przystanek).
Zabytek.png
nr w rej.
1434-A

Aleja główna im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

Muszla koncertowa

Kamienna figurka żubra

Alejka parkowa

Park Praski im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (dawniej Park Aleksandryjski/ Aleksandrowski albo Park Praski) leży na terenie Pragi Północ w rejonie Nowa Praga. Zajmuje on powierzchnię 18,5 ha i ograniczony jest ulicami Wybrzeże Helskie, Ratuszową, Jagiellońską oraz aleją Solidarności. Od wschodu sąsiaduje z cerkwią św. Marii Magdaleny, od północy z Ogrodem Zoologicznym.

Historia[]

Park powstał na terenach zrównanych z ziemią pod fortyfikacje napoleońskie na początku XIX wieku. Podczas budowy mostu Kierbedzia postanowiono uporządkować okolicę. Odpowiedni ukaz carski wydany został 4 kwietnia 1865 roku przez cara Aleksandra III. Na jego cześć park nazwany został parkiem Aleksandryjskim. W tym samym roku rozpoczęto realizację projektu Jana Dobrowolskiego, kierownika Ogrodu Krasińskich.

Park otwarty został w 1871 roku. W tamtym okresie jego powierzchnia liczyła ok. 30 ha. Zajmował tereny dzisiejszego ZOO oraz tereny zalewowe Wisły, dziś oddzielone ulicą Wybrzeże Helskie. Posadzono tam wiele cennych gatunków drzew takie jak platan klonolistny, miłorząb japoński, kasztany jadalne, a także klony, lipy i topole. Wybudowano cukiernie i kawiarenki, a w 1903 przy wejściu od strony Plac Aleksandrowskiego (dziś Plac Weteranów 1863 roku) stanął nieistniejący już dzisiaj budynek Teatru Praskiego.

Jeszcze w 1916 roku dokonano zmiany nazwy kojarzącej się z zaborcami na "Park Praski". Stanęło tam dużo urządzeń rozrywkowych, m.in. lunapark, a w 1928 r. na 12 ha terenów parkowych urządzono Miejski Ogród Zoologiczny. Do dzisiaj zachowały się w pijka z 1936 roku oraz Popiersie Elizy Orzeszkowej z 1938 r.

Po II wojnie światowej z parku zniknęły urządzenia rozrywkowe. Przy alei Solidarności w 1952 roku powstał wybieg dla niedźwiedzi. W głębi parku stoi kilka figurek przedstawiających zwierzęta. m.in. metalowa żyrafa postawiona tutaj w 1981 r.

Dnia 3 lipca 1990 r. park został wpisany razem z Ogrodem Zoologicznym do rejestru zabytków. Uporządkowano zieleń, odbudowano spaloną muszlę koncertową, a place zabaw wyposażono w nowe urządzenia. W 1998 roku park otrzymał swoją obecną nazwę "Park Praski im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego".

Ważniejsze obiekty[]

Obiekty, które można znaleźć w parku:

  • wybieg dla niedźwiedzi przy Trasie W-Z – istniejący do dziś na pl. Weteranów 1863 roku wybieg dla niedźwiedzi brunatnych z ZOO jest powodem częstych protestów ekologów. Uważają oni, że spaliny z samochodów szkodzą niedźwiedziom, jednak same zainteresowane nie wykazywały objawów żadnej choroby i szybko oswajały się z wybiegiem przy trasie. Niestety brak jest kontroli dotyczącej składu pokarmu zwierząt, gdyż dokarmiane są tam przez ludzi. W związku z dokarmianiem słodyczami i małą powierzchnią wybiegu wykazują wiele zaburzeń w zachowaniu (stereotypia). Mimo to w 2014 roku wybieg ma zostać częściowo zmodernizowany.
  • Popiersie Elizy Orzeszkowej
  • pijka z 1936 roku
  • muszla koncertowa
  • metalowa żyrafa, wykonana w 1981 roku przez Władysława D. Frycza
  • kamienne figurki zwierząt rozrzucone po parku

Ciekawsze okazy parkowej flory to:

Ciekawostki[]

  • O Parku Praskim i o lunaparku tam zlokalizowanym mówi piosenka Chodź na Pragę Kapeli Czerniakowskiej.

Linki zewnętrzne[]

Galeria[]

Advertisement