Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy uczelni. Zobacz też: Stacja metra Politechnika i Plac Politechniki.
Zabytek.png
nr w rej.
921

Gmach Główny uczelni

Politechnika Warszawska (w skrócie PW, potocznie Polibuda) - warszawska wyższa uczelnia techniczna, jedna z najlepszych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Za oficjalną datę powstania przyjmuje się rok 1915, choć początki uczelni sięgają Instytutu Politechnicznego założonego w 1898 roku.

Historia[]

Zniszczony budynek politechniki w 1945 roku

Widok budynku uczelni w 1948 roku

Zanim powstała uczelnia, pierwsze próby powołania uczelni technicznej w Warszawie podejmował w I połowie XIX wieku Stanisław Staszic. Udało się je częściowo zrealizować, gdyż w 1826 roku uruchomiono Szkołę Przygotowawczą, której siedziba mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak wraz z nim szkoła zniknęła w 1831 roku po upadku powstania listopadowego.

Choć druga rewolucja przemysłowa już dawno stała się faktem, Warszawa aż do 1898 roku nie posiadała wyższej uczelni technicznej. Zaczęło się to zmieniać dopiero w 1897, gdy Sekcja Techniczna Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu podjęła uchwałę o utworzeniu na terenie zaboru rosyjskiego wyższej uczelni technicznej. W jej powoływaniu brała udział komisja w składzie Kazimierz Obrębowicz, Pius Altdorfer, Jan Bloch, Samuel Dickstein i Edmund Diehl. Pomimo różnych propozycji, uczelnia powstała w Warszawie. Powstanie nowej szkoły popierał Car Rosji, który widział w niej możliwość lepszej rusyfikacji młodzieży. Dlatego też już 8 czerwca 1898 roku ruszył Warszawski Instytut Politechniczny imienia Mikołaja II. Członek komisji powołującej uczelnię, Jan Bloch, przekazał na rzecz Politechniki zabudowania przy współczesnym placu Politechniki. W 1905 roku, z powodu fali strajków, Instytut zamknięto na cztery lata.

Postulaty sprzed wojny zrealizowano dopiero po jej wybuchu, w 1915 w listopadzie inaugurowano nauczanie w języku polskim. Jednocześnie uczelnią przyjęła nazwę Politechnika, której pierwszym rektorem został Zygmunt Straszewicz. Uczelnia pracowała nieprzerwanie, nie zamykając działalności nawet na czas II wojny światowej, kiedy to prowadziła w podziemiu nauczanie i badania dla Armii Krajowej. Padła jednak wraz z powstaniem warszawskim, a jej wszystkie budynki zostały zrównane z ziemią.

Po wojnie rozpoczęto odbudowę zabudowań szkoły i jej zasobów. Jeszcze w 1945 uruchomiono wszystkie działające przed wojną wydziały, kilka lat później (w 1951) włączono do Politechniki Szkołę Inżynierską im. Wawelbrega i Rotwanda. Od tego czasu uczelnia wciąż powiększa zakres badań i liczbę wydziałów, w których kształci się dziś ponad 30 tysięcy studentów.

Rektorzy[]

Aula główna uczelni

Zwieńczenie gmachu uczelni

Współczesność[]

Kompleks budynków Politechniki (projektu Stefana Szyllera) położony jest w Śródmieściu, w kwadracie ulic Noakowskiego, Koszykowej, alei Niepodległości i Nowowiejskiej. Główne wejście na teren politechniki mieści się od strony placu Politechniki, tam też znajduje się gmach główny uczelni. Oprócz tego do uczelni należą budynki wydziałów przy Rakowieckiej, Narbutta, Wołoskiej i Waryńskiego (Dom Studencki Riviera), Batorego (Klub Stodoła), Wawelskiej i przy placu Narutowicza.

Najbardziej rozpoznawanym miejscem związanym z Politechniką Warszawską jest główna aula, w której oprócz inauguracji roku akademickiego czy ważnych uczelnianych uroczystości odbywają się także targi edukacyjne i językowe czy wiece wyborcze partii politycznych. Odbył się tu także uroczysty obiad powitalny uczestniczek Miss World 2006.

Wydziały[]

 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych ([1])
 2. Wydział Architektury ([2])
 3. Wydział Chemiczny ([3])
 4. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ([4])
 5. Wydział Elektryczny ([5])
 6. Wydział Fizyki ([6])
 7. Wydział Geodezji i Kartografii ([7])
 8. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej ([8])
 9. Wydział Inżynierii Lądowej ([9])
 10. Wydział Inżynierii Materiałowej ([10])
 11. Wydział Inżynierii Produkcji ([11])
 12. Wydział Inżynierii Środowiska ([12])
 13. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ([13])
 14. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ([14])
 15. Wydział Mechatroniki ([15])
 16. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych ([16])
 17. Wydział Transportu ([17])
 18. Wydział Zarządzania ([18])
 19. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ([19])
 20. Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii ([20])

Przy Politechnice Warszawskiej działa także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku ([21]).

Linki zewnętrzne[]

Advertisement