Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy dzielnicy. Zobacz też: Praga i Praga-Północ.

Podział Pragi-Południe wg MSI

Tablica informująca o wjeździe na teren dzielnicy na Moście Łazienkowskim

Pomnik poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską

Praga-Południe - licząca 183 565 (2008) mieszkańców dzielnica administracyjna Warszawy ograniczona od zachodu Wisłą, od północy linią kolejową ze stacjami Wschodnia i Stadion, dalej od wschodu linią kolejową wzdłuż Zabranieckiej, Gwarków i Szerokiej, od południa wzdłuż Marsa i al. Wieniawy-Długoszowskiego. Powierzchnia dzielnicy wynosi 22,4 km².

Nazwa dzielnicy jest pisana z dywizem (łącznikiem).

Historia[]

Na terenie obecnej Pragi-Południe już w XI-XIV w. zaczęły powstawać pierwsze osady i wsie. Były to m.in. Kamion (obecny Kamionek), Grochów, Gocław, Kawęczyn. Osady te wiele różniło, lecz łączyły je pewne wydarzenia historyczne, np. walki ze Szwedami w 1656 r., czy elekcje królów polskich na polach Kamionu i Grochowa.

Część terenu dzisiejszej dzielnicy weszła w w skład cyrkułu Praga (nr VII, a następnie XII) powstałego po uchwaleniu prawa o miastach w 1791 r., które weszło w skład konstytucji 3 maja. stopniowo powiększanego. W roku 1908 podzielono ten cyrkuł na dwa - północny (XIV nowopraski) i południowy (XV staropraski), który obejmował tylko Skaryszew i Kamionek. Do tej chwili cyrkuły praskie miały zawsze numery ostatnie. Po rozszerzeniu granic miasta w 1916 r. przemianowano cyrkuły na okręgi (spolszczono nazwę). Powstały okręgi 14. Praga Północ i 15 Praga Południe (część na terenie obecnej dzielnicy Praga Pd.), a obok utworzono okręg 17. Grochów, zajmujący pozostały teren obecnej Pragi Pd. - największy w Warszawie z powodu małego zaludnienia niskiego terenu. Okręgi obsługiwały komisariaty Policji Państwowej o odpowiednich numerach rzymskich.

Istotnym momentem była budowa od 1905 r. parku Skaryszewskiego na dawnym pastwisku miejskim "zwanym Skaryszewskie". W 1929 r. nadano mu - z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania Niepodległości - imię jednego z jej twórców: Park Paderewskiego. Nazwa ta dotrwała do lat 1950 (z epizodem okupacyjnym). Obecnie jest to jeden z najpiękniejszych parków w Europie. Nazwy pierwotnej nie przywrócono do dzisiaj (dodano jedynie imię Paderewskiego w tle).

Dominująca rolę miał Grochów - zarówno pod względem wielkości jak i historii - rozciągnięty wzdłuż ul. Grochowskiej i stąd pochodziła nazwa okręgu.. Na terenie Saskiej Kępy rozpoczęto w latach 1920 budowę dzielnicy willowej. Z czasem uzupełnionej przez osiedla bloków. W latach 1930 planowano budowę lotniska komunikacyjnego na Gocławiu (lepsze niż na Okęciu!). Już jednak Niemcy opisywali ten teren jako lotnisko sportowe, co ostatecznie zrealizowało się po wojnie. W roku 1977 rozpoczęto budowę na terenie zamkniętego lotniska budowę osiedli mieszkaniowych.

Budowa al. Waszyngtona w latach 1930 była pierwszym krokiem do włączenia dzielnicy do Warszawy. Linia tramwajowa na niej była budowana w momencie wybuchu wojny w 1939 r. Była to jedyna inwestycja tego typu zakończona w czasie okupacji.

Istotną chwilą było otwarcie Trasy Łazienkowskiej w 1974, co znacznie poprawiło łączność z południem miasta lewobrzeżnego. Budowa Trasy Siekierkowskiej została ukończona w 2007 r. ostatecznie poprawiając strukturę miasta na południu.

W pewnym okresie wchodziła w skład gminy Centrum.

W styczniu 2010 roku pojawiła się propozycja, aby nazwę dzielnicy zamienić na bardziej uprawnioną historycznie nazwę "Grochów"[1]. W 2013 roku zapowiedziane zostały projekty rewitalizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kamionka.

Dzielnice historyczne i osiedla[]

Osiedle Młodych

Obiekty użyteczności publicznej[]

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

Szkoły średnie i wyższe[]

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Żółkiewskiego
 • XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
 • XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
 • LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
 • LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Okulickiego
 • XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
 • XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich
 • XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
 • COSINUS II - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • CXI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr 70
 • XII Liceum Profilowane
 • XII Liceum Profilowane
 • XXVII Liceum Profilowane
 • XXX Liceum Profilowane
 • XXXVI Liceum Profilowane
 • XXXVII Liceum Profilowane
 • XLII Liceum Profilowane
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2
 • Technikum Ekonomiczne nr 2
 • Technikum Chemiczne nr 3 im. prof. Józefa Zawadzkiego
 • Technikum nr 12
 • Technikum Łączności im. prof. dr. Janusza Groszkowskiego
 • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne
 • Prywatne Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki
 • Prawosławne Seminarium Duchowne

Centra handlowe i bazary[]

Parafia Narodzenia Pańskiego

Parafie rzymskokatolickie[]

Kościoły mniejszości wyznaniowych[]

Parki i tereny zielone[]

Obiekty sportowe[]

Stadion Narodowy widziany z Pałacu Kultury i Nauki

Teatr Powszechny

Inne[]

Komunikacja[]

Głównymi ciągami komunikacyjnymi Pragi-Południe są ulice Grochowska, Ostrobramska, al. Waszyngtona i Trasa Łazienkowska. Na terenie dzielnicy znajdują się stacje PKP: Stadion, Wschodnia i Olszynka Grochowska, kursuje też SKM. Na Pragę-Południe dojechać licznymi tramwajami i autobusami.

Galeria[]

Linki zewnętrzne[]

Przypisy[]


Advertisement