Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy osiedla i obszaru MSI. Zobacz też: przystanek WKD Warszawa Salomea i zespół przystankowy Salomea.

Salomea, ul. Jutrzenki (2017)

Salomea na mapie z 1931 roku – zabudowa kształtująca się przy ul. Jutrzenki między ul. Łopuszańską a linią EKD

Salomea – osiedle i obszar MSI w dzielnicy Włochy. Graniczy ze Skoroszami, Starymi Włochami, Rakowem, Okęciem, Opaczą Wielką i Opaczą-Kolonią. Główną ulicą obszaru jest ul. Jutrzenki.

Historia[]

Salomea (dawniej Salomeja) była przed jej powstaniem częścią Opaczy, wydzielono ją jako osobną wieś w XIX wieku (przed 1838 rokiem). Osiedle (dawna wieś) zostało nazwane na cześć Salomei ze Zwolińskich Kalinowskiej, żony Kajetana Dominika, właściciela dóbr Opacz Wielka. Historycznie była to typowa ulicówka z zabudową położoną wzdłuż ul. Jutrzenki (dawnej drogi Opacz Duży – Szczęśliwice), a pozostałą część terenu zajmowały pola uprawne. W tym czasie działał tu wiatrak i szkoła początkowa. Rozwój osady zahamowała budowa w 1883 roku, przy zachodniej granicy obszaru, między Salomeą a wsią Solipse, Fortu V Twierdzy Warszawa, kiedy to władze carskie wydały zakaz wznoszenia jakichkolwiek murowanych budynków, a na drewniane wydawana była specjalna zgoda. Fort został zniszczony w 1909 roku.

W 1927 roku przez wieś przeprowadzono tory Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD), przyspieszając zabudowę obszaru. Salomea została włączona w granice miasta w 1951 roku. W latach 70. XX wieku przez Salomeę poprowadzono drogę wylotową z Warszawy – Aleje Jerozolimskie, tworząc na jej terenie jej węzeł z ul. Łopuszańską i jednocześnie rozcinając Salomeę na dwie części.

Otoczenie[]

Węzeł drogowy „Salomea” (2014)

Przystanek WKD Warszawa Salomea (2014)

Od tamtej pory część osiedla na wschód od Alej Jerozolimskich ma charakter przede wszystkim mieszkaniowy – dominuje tu zabudowa jednorodzinna (występuje też pojedyncza przemysłowa i magazynowa), natomiast po zachodniej stronie znalazły swoje miejsce zabudowania przemysłowe, w tym Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (powstały w 1965 roku) oraz zajezdnia autobusowa Kleszczowa (powstała w 1973 roku), oraz pojedyncza nowa zabudowa wielorodzinna. W związku z dobrym dojazdem do centrum miasta dzięki bliskości tras oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej osiedle szybko się zabudowuje.

Na osiedlu znajduje się węzeł drogowy „Salomea” (Aleje Jerozolimskie, Aleja 4 Czerwca 1989 roku i Aleja Obrońców Warszawy), którego budowa zajęła wiele pół uprawnych Salomei, a przy skrzyżowaniu ul. Jutrzenki i ul. Serwituty – przystanek kolejowy Warszawa Salomea WKD.

Advertisement