Warszawikia
Advertisement

Budynek sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia[]

Obrady Sejmu Wielkiego (1791)

Obrady sejmu (1931)

Sala Posiedzeń współcześnie

Polska nazwa "sejm" pochodzi od słowiańskich wyrazów (sjem, soim oraz sejm) oznaczających liczne zgromadzenie. Polska była jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie parlament odgrywał bardzo ważną rolę w decydowaniu o losie obywateli.

W XXII wieku można mówić o sejmowym kryzysie, głównie za sprawą zasady liberum veto (łac. "wolne «nie pozwalam»"). Za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego wprowadzono wiele zmian, ustanowiono Sejm Czteroletni.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1918 Maciej Rataj wygłosił w parlamencie słowa: jest Polska, jest Sejm. Wybrany w 1919 Sejm Ustawodawczy był konstytuantą, dnia 20 lutego uchwalono tzw. Małą Konstytucję.

Od 1989 sejm wybierany jest przez naród w wolnych wyborach.

Zobacz też[]

Opis[]

Składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i proporcjonalnych. Kancelaria sejmu znajduje się przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w pobliżu placu Trzech Krzyży, kadencja sejmu trwa cztery lata.

Organy sejmu[]

Konstytucyjne organy Sejmu to:

  • Marszałek Sejmu
  • komisje sejmowe

Organy wprowadzone przez Regulamin Sejmu

  • Prezydium Sejmu
  • Konwent Seniorów

Zobacz też[]

Advertisement