Warszawikia
Advertisement

Sala Obrad Senatu RP

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – izba wyższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Historia[]

Senat RP wywodzi się z Rady królewskiej. W I Rzeczypospolitej, od schyłku XV wieku, był wyższą izbą Sejmu. W skład Senatu I Rzeczypospolitej wchodzili biskupi katoliccy oraz, pochodzący z nominacji królewskiej, wyżsi urzędnicy państwowi (wiryliści).

W II Rzeczypospolitej instytucja Senatu została przywrócona od roku 1921 w konstytucji marcowej. Senatorowie byli wybierani w wyborach powszechnych – w sumie pięć razy aż do wybuchu wojny w 1939. Konstytucja kwietniowa z 1935 znacznie ograniczyła czynne prawo wyborcze do Senatu – przysługiwało ono niewiele ponad 100 tys. wyborców – oraz nadała Prezydentowi Rzeczypospolitej uprawnienia do mianowania jednej trzeciej senatorów.

W PRL, po II wojnie światowej, instytucja Senatu została zniesiona na podstawie wyników referendum w 1946, które zostało sfałszowane. Przez ponad 40 lat Sejm był jedyną izbą polskiego parlamentu aż do wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989. Wybrano wówczas Senat I kadencji, głosowanie zakończyło się sukcesem „Solidarności”. Udało jej się wprowadzić 99 przedstawicieli do izby. Senat powstał na podstawie umów okrągłostołowych, ustalono, iż w każdym z województw wybieranych będzie po 2 senatorów (oprócz warszawskiego i katowickiego, w których wybierano po 3).

Po przywróceniu Senatu w 1989, miejscem jego posiedzeń do maja 1991 r. była Sala Kolumnowa w Sejmie. Obecnie posiedzenia odbywają się w Sali Obrad w budynku Senatu, mieszczącym się w kompleksie parlamentarnym tuż obok budynku Sejmu.

Źródło: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, autorzy, licencja: CC BY-SA 3.0

Zobacz też[]

Opis[]

Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

Organy Senatu[]

Konstytucyjne organy Senatu to:

  • Marszałek
  • Komisje.

Organy wprowadzone przez Regulamin Senatu:

  • Prezydium Senatu
  • Konwent Seniorów.

Zobacz też[]

  • Sejm (izba niższa parlamentu)
Advertisement