Warszawikia

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
POL COA Janina

Sobiescy – magnacki ród Polski, pieczętujący się herbem Janina, z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Jan III Sobieski.

Ród Sobieskich skoligacony był z najświetniejszymi rodami Rzeczypospolitej: Wiśniowieckimi, Żółkiewskimi, Radziwiłłami czy Lubomirskimi. Dzięki korzystnym mariażom zdobywał wpływy i rósł w siłę.

Według legendarnych relacji Sobiescy mieli wywodzić się od Wizimira, rzekomego syna Leszka Czarnego bądź Wizimiry Teodory, córki tegoż księcia. W rzeczywistości Leszek Czarny zmarł bezpotomnie, a Wizimir(a) to tylko genealogiczny wymysł, mający wskazywać na rzekome dynastyczne pochodzenie króla Jana III Sobieskiego. Sprzeczność tę wykazała już XIX-wieczna literatura historyczna (Tadeusz Korzon, Oswald Balzer).

Źródło: Sobiescy, autorzy, licencja: CC BY-SA 3.0

Stylizacją herbu rodziny Sobieskich jest herb Wilanowa.

Advertisement