Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy osiedla i obszaru MSI. Zobacz też: stacja metra Stare Bielany oraz zespół przystankowy Metro Stare Bielany.

Obszar MSI Stare Bielany

plac Konfederacji i Zdobycz Robotnicza

Socrealistyczne bloki na Starych Bielanach

Stare Bielanymiędzywojenne osiedle mieszkaniowe położone współcześnie w granicach Bielan. Jako obszar MSI obejmuje terytorium ograniczone ulicami Marymoncką, Żeromskiego, Jarzębskiego, Broniewskiego, aleją Reymonta, Kasprowicza i Lindego.

Stare Bielany znalazły się w granicach Warszawy dopiero w latach 30. XX wieku. Jeszcze po pierwszej wojnie światowej na tych terenach znajdował się dawny rosyjski poligon, na którym postanowiono zbudować dzielnicę mieszkaniową. Pierwszym osiedlem była Zdobycz Robotnicza powstająca w rejonie placu Konfederacji. Budowę prowadziła związana z Polską Partią Socjalistyczną Spółdzielnia „Zdobycz Robotnicza”. Do 1932 roku powstało 27 domów, po czym spółdzielnia zbankrutowała. W tym samym czasie między ulicami Twardowską a Grębałowską odbyła się wystawa Tani Dom Własny, prezentująca nowe technologie budowy małych domków jednorodzinnych. Specjalnie na nią postawiono 21 domków, do dziś przetrwało kilka, w tym jeden niemal nieprzekształcony, przy Cegłowskiej 35.

Istniejące w okresie międzywojennym plany były znacznie szersze od tego, co udało się zrealizować. W Lasku Lindego miała powstać dzielnica szpitalna, od zachodu osiedle miała obiegać ciągnąca się aż na Powązki aleja Konstytucji, dziś jej śladem od Broniewskiego do Kasprowicza biegnie aleja Reymonta. Na południe osiedle miało się ciągnąć do ulicy Jakuba Kubickiego (miała to być szeroka aleja od Marymonckiej do granic miasta przebiegająca na przedłużeniu dzisiejszej ulicy Rydla).

Podczas powstania warszawskiego na tych terenach walczyły zgrupowania „Żniwiarz” i „Żmija”. Po wojnie niewykorzystane przestrzenie wykorzystano pod budowę socrealistycznych bloków. 25 października 2008 roku pod skrzyżowaniem Kasprowicza i alei Zjednoczenia została otwarta stacja metra Stare Bielany.

Na terenie obszaru MSI znajdują się:

Do najciekawszych ulic osiedla należą ulice Płatnicza, Lipińska, Zuga, Cegłowska, Szaflarska i Barcicka.


Advertisement