Warszawikia
Advertisement

Pomnik Bohaterów Getta

Napis na pomniku

Liść palmowy i litera B

Stary Pomnik Bohaterów Getta – pomnik ulokowany w pobliżu skrzyżowania Zamenhofa i Anielewicza na Muranowie, był to pierwszy monument upamiętniający powstanie w getcie warszawskim.

Pomnik ten powstał jako pierwszy już w 1946 roku i jest dziełem Marka Suzina, odsłonięto go 16 kwietnia 1946 roku, tuż przed trzecią rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pomnikiem jest niewielka płyta umieszczona na niskim podwyższeniu, opatrzona napisem: Tym, którzy polegli w bezprzykładnie bohaterskiej walce o godność i wolność narodu żydowskiego, o wolną Polskę, o wyzwolenie człowieka - Żydzi Polscy.

Obok znajduje się druga płyta z liściem palmowym, symbolem męczeństwa, oraz hebrajską literą B (bet po hebrajsku), od słowa berejszys w jidisz, a bereszit po hebrajsku. Bereszit (dosł. "na początku") to jednocześnie pierwsze słowo Księgi Rodzaju. Jest to najważniejsza księga judaizmu, od niej zaczyna się Tora.

Obydwie płyty otaczają obrzeża z czerwonego piaskowca - symbol krwi przelanej w walce.

Obok pomnika w 1948 roku odsłonięto nowy Pomnik Bohaterów Getta.

Advertisement