Warszawikia
Advertisement

Straż Pożarna (tel. alarmowy 998) – służba cywilna zapewniająca ochronę przeciwpożarową miasta, składa się z 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych i podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy oraz 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Niektóre jednostki są wyspecjalizowane.

Historia[]

W 1829 powstaje projekt autorstwa Jana Rudnickiego utworzenia zawodowej straży ogniowej, którego w związku z wybuchem powstania listopadowego nie udaje się wprowadzić w życie. Dopiero w roku 1834 Car Mikołaj I zatwierdza decyzję rady Administracyjnej Królestwa Polskiego o utworzeniu Straży Ogniowej m. st. Warszawy. 1. stycznia 1836 roku Straż rozpoczyna służbę. Istnieją cztery oddziały i każdy z nich otrzymał swoją barwę (oddział I czerwoną, oddział II białą, oddział III niebieską, oddział IV pomarańczową). Do obowiązków straży należy gaszenia pożarów, czyszczenie kominów i sprzątanie ulic. W 1841 roku Straż Ogniowa M. St. Warszawy zmienia nazwę na Warszawska Straż Ogniowa. Otrzymuje dodatkowe zajęcie - obsługę 800 latarń ulicznych. Siedem lat później na Pradze rozpoczyna służbę oddział V - barwa zielona. W roku 1887 powstaje pierwsza orkiestra strażacka, a w 1905 roku patronką WSO zostaje Matka Boska Częstochowska. W roku 1907 utworzono Muzeum Pożarnictwa, a od 1909 roku postanowiono fotografować pożary, aby wykonane zdjęcia wykorzystywać potem do celów szkoleniowych.

Pierwszy samochód w WSO (firmy Bussing) pojawił się w roku 1914, ale z braku funduszy został wypożyczony tylko na kilka miesięcy. W 1916 wchodzi do użytku pierwszy samochód pożarniczy posiadający motopompę marki Hans Lloyd. Motoryzację straży zakończono w 1928 r., w tym roku skreślono z inwentarza wozy konne i sprzęt stajenny. W 1936 roku przy ul. Polnej oddano do użytku nowoczesne koszary i siedzibę komendy. W czasie okupacji działał powstały w grudniu 1939 r. Strażacki Ruch Oporu "Skała". Ruch ten swoim działaniem objął teren całego kraju.

Od 1950 roku, po zmianach strukturalnych, używana jest nowa nazwa Warszawska Straż Pożarna. W 1951 r. wraz z włączeniem gminy Wawer do Warszawy, w struktury operacyjne Warszawskiej Straży Pożarnej zostają włączone Ochotnicze Straże Pożarne z Wawra, Międzylesia, Radości i Falenicy, a w 1957 Rembertowa. Powstają również kolejne oddziały: w 1952 r. oddział VI na Bielanach - barwa różowa, w 1957 r. oddział VII na Woli - barwa fioletowa, (w tym samym roku WSP otrzymuje sztandar), a w 1958 r. oddział VIII na Grochowie włączony zostaje do operacyjnego zabezpieczenia Warszawy - barwa brązowa. Potem w roku 1969 rozpoczyna służbę oddział IX na Służewcu. W tym samym roku utworzono oddział ratownictwa wodnego, a w 1983 r. oddział ratownictwa wysokościowego. W 1992 w związku z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej następuje zmiana nazewnictwa na: Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, a w 2002 r. (po zmianie ustroju miasta) kolejna na: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Komendanci[]

Komendanci Warszawskiej Straży Ogniowej:

 • ppłk. Jan Robosz (06.02.1835 - 31.12.1843)
 • ppłk. Karol Nolken (01.01.1844 - 20.03.1850)
 • płk. Aleksander Hauke (20.03.1850 - 20.12.1859)
 • płk. Jan Demokal (20.12.1859 - 01.10.1861)
 • płk. Urban Majewski (1.10.1861 - 03.03.1872)
 • płk. Iwan Anienkow (03.04.1872 - 02.06.1879)
 • płk. Włodzimierz Onypryjenko (02.06.1879 - 01.05.1886)
 • ppłk. Włodzimierz Curikow (01.06.1886 - 21.04.1888)
 • płk. Sergiusz Curikow (21.04.1888 - 01.03.1891)
 • płk. Mikołaj Popławko (30.08.1982 - 20.07.1905)
 • płk. Anatol Sudrawski (21.07.1905 - 01.08.1908)
 • ppłk. Edward Łund (02.08.1908 - 04.08.1915)
 • inż. Stanisław Szymanowski (23.08.1915 - 04.09.1915)
 • płk. inż. Józef Tuliszkowski (05.09.1915 - 01.11.1918)
 • ppłk. Józef Hłasko (02.11.1918 - 25.10.1922)
 • ppłk. Izydor Mikołaj Prokopp 01.06.1926 - 31.12.1934
 • por. Feliks Chociszewski (01.01.1935 - 21.11.1935)
 • ppłk. Stanisław Gieysztor (01.01.1936 - 06.06.1940)
 • kpt. Henryk Markowski (07.06.1940 - 30.05.1941)
 • ppłk. Adam Kalinowski (01.06.1941 - 01.08.1944)
 • por. Tadeusz Wilhelmi (21.09.1944 - 15.02.1945)
 • mjr. Jan Pietraszkiewicz (15.02.1945 - 08.05.1945)
 • kpt. Marian Kominek (09.05.1945 - 30.04.1950)

Komendanci Warszawskiej Straży Pożarnej:

 • por. Józef Buchalski (01.05.1950 - 05.02.1951)
 • por. Włodzimierz Kazimierczak (05.02.1951 - 01.08.1952)
 • mjr. Czesław Jaworski (01.08.1952 - 22.04.1955)
 • ppłk. Zygmunt Jarosz (22.04.1955 - 30.06.1966)
 • płk. Zdzisław Zalewski (01.07.1966 - 25.06.1990)
 • płk. Jerzy Żurek (05.07.1990 - 30.05.1992)
 • st. bryg. Ireneusz Grubek (01.07.1992 - 31.08.1993)
 • bryg. Adam Dąbrowski (01.09.1993 - 30.06.1999)
 • st. bryg. Marian Bielecki (01.05.1999 - 2007)
 • st. bryg. Mariusz Wejdelek (od 31.08.2007 - 22.10.2014)
 • st. bryg. Zbigniew Szczygieł (od 18.11.2014 - 31.03.2017)
 • bryg. Leszek Smuniewski (od 1.04.2017 - nadal)

Struktura[]

Na samym szczycie systemu pożarnictwa w Polsce stoi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, która ma pod sobą Komendy Wojewódzkie, a te zarządzają Komendami powiatowymi i miejskimi. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy podlega Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (mazowieckiej). Na czele Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy stoi komendant bryg. mgr inż. Mariusz Wejdelek.

Komendant ma dwóch zastępców, którym podlegają: 1. zastępcy: jednostki ratowniczo-gaśnicze, wydział operacyjno szkoleniowy, wydział techniczny; 2. zastępcy: wydział organizacyjno-kadrowy, wydział kwatermistrzowski. Bezpośrednio komendantowi podlegają: wydział finansowy, wydział kontrolno-rozpoznawczy, samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych i samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Operacyjnie podległe Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie są też: Ochotnicze Straże Pożarne w Radości, Ursusie, Starej Miłosnej i Wesołej oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Ponadto Komenda Miejska PSP w Warszawie współpracuje z Lotniskową Strażą Pożarną Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, Zakładową Służba Ratowniczą "Metra Warszawskiego", Zakładową Służbą Ratowniczą Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa", Zakładową Służba Ratowniczą Zakładów Mechanicznych PZL Wola SA., Służbą Chemiczną "Filtrów Warszawskich", Jednostkami Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Jednostki[]

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1ul. Modlińska 15, specjalizacja: ratownictwo wodno-nurkowe
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2ul. Chrościckiego 76, specjalizacja: baza sprzętowo-kontenerowa
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3ul. Polna 1
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4ul. Chłodna 3
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5ul. Marcinkowskiego 2,
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6ul. Marymoncka 89/91, specjalizacja: ratownictwo techniczne i chemiczno-ekologiczne
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7ul. Powstańców Śląskich 67, specjalizacja: ratownictwo wysokościowe
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8ul. Majdańska 38/40, specjalizacja: ratownictwo medyczne
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9ul. Domaniewska 40
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 10ul. Czarodzieja 19, specjalizacja: baza sprzętowo-kontenerowa
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 11ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 28, specjalizacja: ratowniczo-poszukiwawcza
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12ul. Tomaszowska 4
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13ul. Strażacka 141
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 14ul. Obornicka 21
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 15ul. Młodzieńcza 5/7, specjalizacja: poszukiwawczo-ratownicza
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 16ul. Rynkowa 8
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17ul. Płaskowickiej 40, specjalizacja: baza sprzętowo-kontenerowa

Obok jednostki nr 9, przy ul. Domaniewskiej 40a, trwa budowa Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej. Oprócz tego istnieje także Szkoła Główna Służby Pożarniczej przy ul. Słowackiego oraz Lotniskowa Straż Pożarna, która działa na Lotnisku Chopina.

Ochotnicze Straże Pożarne obecnie[]

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Radości (rok założenia 1926) - ul. Tomaszowska 4
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Miłosnej (rok założenia 1917) - ul. Trakt Brzeski 28
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ursusie - ul. Rynkowa 8
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej (rok założenia 1905) - ul. Władysława Raczkiewicza 31

Ochotnicze Straże Pożarne nieistniejące[]

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Falenicy (rok założenia 1916) - ul. Bysławska 104
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu (rok założenia 1913) - ul. Żegańska 17
 • Ochotnicza Straż Pożarna Okęcie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rembertowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zaciszu (Targówek)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wawrze - ul. Floriana
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wilanowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach (rok założenia 1926) - ul. Popularna 26

Dane teleadresowe[]

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

Telefony:

 • Centrala 596-70-00
 • Kancelaria Ogólna 596-73-29
 • Sekretariat Komendanta Miejskiego 596-73-00, fax 596-78-00
 • Służba Dyżurna Miejskiego Stanowiska Kierowania 596-79-98, 844-00-71
 • telefon alarmowy 998
 • fax 596-79-00

Linki zewnętrzne[]

Advertisement