Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy wyższej uczelni. Zobacz też: SGGW (strona ujednoznaczniająca).

Godło Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (w skrócie SGGW) – uniwersytet przyrodniczy i uczelnia rolnicza, zlokalizowana głównie na Ursynowie, której rektorat i kampus główny znajduje się przy ul. Nowoursynowskiej 166. W skład Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wchodzi 13 wydziałów, a także liczne jednostki dydaktyczne i administracyjne.

Poza właściwym Ursynowem Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dysponuje także obiektami przy ul. Nowoursynowskiej 100, gdzie znajduje się Katedra Genetyki oraz Klinika Koni, przy ul. Vogla, gdzie znajdują się Sady Doświadczalne i Rolniczy Zakład Doświadczalny, przy ul. Madalińskiego, gdzie znajduje się akademik "Oaza", Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Żelaznej oraz Leśnym Zakładem Doświadczalnym i Arboretum w Rogowie niedaleko Łodzi.

Historia[]

Budynek SGGW, ul. Rakowiecka 30

Gmach Instytutu Weterynaryjnego,
ul. Grochowska 272

Pałacyk rektorski,
ul. Nowoursynowska 166

Ulica Nowoursynowska na wysokości SGGW

Historia uczelni sięga 23 września 1816 roku, kiedy to w miejscowości Marymont, w dawnym pałacyku królowej Marysieńki Sobieskiej, ukazem cara Aleksandra I założony został Instytut Agronomiczny. Inicjatorami założenia szkoły byli między innymi Stanisław Staszic, Tadeusz Mostowski, Stanisław Potocki oraz Ksawery Drucki-Lubecki, a pierwszym dyrektorem został Jerzy Beniamin Flatt. Wokół pałacyku pobudowano budynki uczelniane, instytutowi przydzielono również rozległe dobra rządowe, w tym folwarki Ruda, Wawrzyszew i Buraków. Uczelnia prowadziła studia na poziomie elementarnym dla wykwalifikowanych robotników oraz na poziomie wyższym dla dla przyszłych ekonomistów i rządców.

W ramach instytutu w 1824 roku w Burakowie powstał Rządowy Instytut Weterynarii, w 1836 roku placówkę zreformowano, a w 1840 roku szkołę przekształcono w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa – wówczas na terenie Marymontu powstał nowy gmach, zaprojektowany przez Antonio Corazziego. Dyrektorem szkoły był wówczas Michał Oczapowski (potem Seweryn Zdzitowiecki), a wśród wykładowców były takie osoby jak Wojciech Jastrzębowski, Paweł Kaczyński czy Antoni Barciński. Prowadzone próby rusyfikacji szkół doprowadziły instytut na skraj likwidacji – w 1857 roku zlikwidowano Oddział Leśny, zaś w 1862 roku instytut został przeniesiony do Puław, a następnie w głąb Rosji.

Szkoła powróciła do Warszawy wraz z odzyskaniem niepodległości, w 1919 roku została upaństwowiona i przemianowana na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – w jej ramach działał wówczas wydział rolniczy i leśny, a od 1921 roku również ogrodniczy. W 1923 roku uczelnia otrzymała jedenastohektarowy teren na południowy skraju Pola Mokotowskiego, przy ul. Rakowieckiej, gdzie wybudowano budynek uczelniany oraz inne budynki – część z planowanej zabudowy kampusu jednak nigdy nie zrealizowano. Podczas niemieckiej okupacji szkoła prowadziła tajne nauczanie, a po zakończeniu działań zbrojnych jako pierwsza uczelnia w Warszawie wznowiła działalność akademicką już 15 maja 1945 roku.

Po wojnie nastąpił znaczny rozwój uczelni – wkrótce przydzielono do niej wydział weterynaryjny z własnym gmachem przy ul. Grochowskiej, należącym początkowo do Uniwersytetu Warszawskiego, potem powstawały kolejno nowe wydziały – melioracji rolnych, technologii drewna, zootechniki czy sekcja kształtowania terenów zielonych. Uczelnia otrzymała teren Morysina, gdzie powstał Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW, zaś w 1956 roku, na mocy decyzji Rady Ministrów, szkoła otrzymała rozległe tereny na Ursynowie wraz z sąsiadującymi dobrami w Wolicy, Natolinie i Wilanowie. W rejonie ul. Nowoursynowskiej uczelnia zajęła budynki dawnej Szkoły Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych, obok której powstało osiedle domków dla pracowników. W latach 60. i 70. XX wieku powstały kolejne obiekty – budynki nowych wydziałów oraz akademiki, zaś w 1973 utworzono wydziały techniki rolniczej oraz żywienia człowieka.

W 1999 roku na terenach Ursynowa zaplanowano budowę nowoczesnego, rozległego kampusu, pod który kamień węgielny wmurowali 12 października 1999 roku rektor uczelni Włodzimierz Kluciński oraz prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. W 2001 roku zapadła decyzja o przeniesieniu całej uczelni na Ursynów, trwała rozbudowa uczelnianego kampusu, większość budynków ukończono w 2002 roku, a wydziały poprzenoszono tutaj do 2003 roku. Budowa nowoczesnego kampusu została sfinansowana przede wszystkich z zysków ze sprzedaży terenów Błoni Wilanowskich, na których zrealizowano osiedle Miasteczko Wilanów. Dotychczasowe budynki przeznaczono pod wynajem bądź, jak zrobiono w przypadku gmachu Instytutu Weterynarii, przekazano miastu. W 2006 roku utworzono na SGGW wydział nauk humanistycznych, który zapoczątkował rozwój kierunków humanistycznych na dotychczas głównie rolniczej uczelni.

Obecnie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wciąż się modernizuje, na terenie jej głównego kampusu powstają nowe budynki, a uczelnia uruchamia nowe kierunki nauczania. W latach 2007-2010 na rogu ul. Ciszewskiego z ul. Nowoursynowską powstało Centrum Wodne. Co roku samorząd studentów organizuje również Ursynalia, jedną z największych imprez studenckich w kraju, działającą w ramach Juwenaliów Warszawskich.

W planach jest wciąż budowa centrum konferencyjnego, którego główna aula pomieści 2 000 osób, hotelu, stadionu sportowego z tartanową bieżnią i pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim oraz budynku mieszczącego kolekcje roślin, centrum żywności i centrum monitorowania całego kampusu.

Rektorzy[]

Wydziały[]

Studia międzywydziałowe[]

Inne jednostki[]

Galeria[]

Linki zewnętrzne[]

Advertisement