Warszawikia
Advertisement

Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska w Warszawie (Korpus Kadetów w Warszawie) – typ szkoły przeznaczony dla młodzieży szlacheckiej, przygotowującej do służby wojskowej, obywatelskiej i dworskiej.

Szkoła Rycerska działała w latach 1765-1795 w Pałacu Kazimierzowskim, założył ją Stanisław August Poniatowski, wraz z Adamem Czartoryskim. W Szkole Rycerskiej szczególny nacisk położono na wychowanie obywatelskie i przygotowanie do słuzby cywilnej.

Kadrę nauczycielską stanowili oficerowie prowadzący przedmioty wojskowe, ale wykładano tam również ekonomię, prawo, historię, geografię czy języki obce. Uczniowie uczyli się także sztuki władania szablą lub szpadą, jazdy konnej, tańców i muzyki.

Program szkoły stowrzył głównie John Linde, wykształcenie zdobywano w ciągu czterech lat. Komendantem Szkoły był Adam Kazimierz Czartoryski. Wychowankami szkoły byli min. Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Julian Ursyn Niemcewicz i Karol Kniaziewicz.

Advertisement