Warszawikia
Advertisement

Kasownik biletów ZTM i czytnik WKM

Taryfa biletowa ZTM ustalana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) i zatwierdzana przez Radę Warszawy. Obowiązuje ona we wszystkich środkach komunikacji miejskiej uruchamianych na zlecenie ZTM, jakimi są autobusy, tramwaje, metro oraz Szybka Kolej Miejska. Wyjątkiem są linie lokalne (numeracja od L-1 wzwyż), które są współorganizowane przez ZTM i gminy ościenne.

Na podstawie osobnych umów z innymi przewoźnikami wybrane pozycje taryfy ZTM obowiązują w ramach tzw. wspólnego biletu u innych przewoźników.

Dla celów taryfy obowiązują dwie strefy:

 • strefa 1 – miejska, obejmuje obszar m.st. Warszawy oraz:
  • Łomianki
  • Marki
  • Ząbki
  • Izabelin
  • Konstancin-Jeziorna
  • niewielkie obszary gmin ościennych:
   • Sulejówek (Moraczewskiego i al. Piłsudskiego) – przejazd linii zwykłej 173
   • Majdan – podjazd do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (linia 722)
   • Opacz-Kolonia (Ryżowa, Środkowa i Szyszkowa) – przejazd linii zwykłej 177
   • Blizne-Łaszczyńskiego i Blizne-Jasińskiego – granica administracyjna miasta przedziela faktycznie jednolity obszar;
 • strefa 2 – podmiejska, obejmuje pozostałe obszary.

Granica stref wypada z reguły na przystanku położonym na granicy miasta bądź najbliżej granicy miasta po stronie warszawskiej. Gminy podwarszawskie mają możliwość wyboru, którą strefą chcą być objęte, wiąże się to m.in. z wysokością dopłat. Granice stref biletowych mogą być różne dla linii organizowanych przez ZTM i dla ofert wspólnego biletu. Przystanki graniczne są ustalane drogą uchwały Rady Warszawy.

Przystanki graniczne noszą oznaczenie „PRZYSTANEK GRANICZNY GRANICA STREF BILETOWYCH ZTM”, przystanki w 2. strefie – „STREFA 2”.

Historia biletów i taryfy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej[]

Wyciąg z taryfy obowiązującej w latach 2001-2003

Bilety ZTM emitowane do 2 czerwca 2008 roku

Jednym z pierwszych biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej w Warszawie był bilet na tramwaj konny kursujący w czasie zaboru rosyjskiego między dworcami Petersburskim a Terespolskim - opłata wynosiła wtedy kilkanaście kopiejek, a kilka kopiejek należało zapłacić za bagaż. Później wprowadzano bilety wraz z rozbudową sieci tramwajowej.

W 1908 roku, gdy uruchomiono tramwaje elektryczne, funkcjonowały bilety jednorazowe, które początkowo kosztowały 7 kopiejek w I klasie, w drugiej 5 kopiejek, a dzieci płaciły 3 kopiejki. W 1916 roku ceny biletów podniesiono niemal sześciokrotnie i zaczęto sprzedawać je w markach - cena wyniosła 15 i 10 fenigów odpowiednio dla I i II klasy. W 1918 roku zlikwidowano klasy i podniesiono ceny do 50 fenigów; w późniejszym czasie ceny często podwyższano w związku z inflacją: bilet jednorazowy kosztował na początku 1921 roku 6 marek, ulgowy 3 (ulga obowiązywała dla wszystkich pasażerów do 8:30, szeregowców przez cały dzień, uczniom szkół średnich do 17:00, a szkół wyższych i wieczorowych cały dzień), kwartalny 1 500 marek, a dla pracowników miejskich 1 000; na końcu 1921 roku bilet kosztował już 30 marek.

18 lutego 1921 roku wprowadzono nową taryfę - autobusową, gdzie bilety były rozdzielone na linie 1, 2 i 3 i kosztowały kolejno 20, 15 i 10 marek oraz nie było ulg. Rok później zlikwidowano podział na linie i wprowadzono ulgi - bilet normalny kosztował 100 marek, ulgowy 50, kwartalny 17 500, ulgowy 10 000, a cena za przewóz bagażu w autobusach wynosiła 100 marek. Pogarszająca się sytuacja finansowa miasta wymagała ciągłych podwyżek cen - w 1922 4 razy, a w 1923 aż 16 razy; w 1924 roku po kolejnych trzech podwyżkach cena biletu tramwajowego wyniosła 250 000 marek, a po zmianie waluty - 15 groszy. W 1931 roku ceny biletów autobusowych wyniosły: za przejazd do 1 km 15 gr, za 1 km 10 gr., za 2 km 20 gr, za 3 km 30 gr, za 4 km i więcej 40 gr. Dwa lata później wprowadzono nowe bilety abonamentowe, do przejechania całej trasy, za 3 złote. W latach 1934-1935 ceny obniżano od 5 do 10 groszy za bilet jednorazowy. W 1936 roku bilet miesięczny na jedna linię tramwajową kosztował 15 zł, na dwie 20 zł, na jedna autobusową 16,50, a na dwie 22 zł; bilety dla uczniów i pracowników miejskich były o 50% tańsze (w tym roku przyznano też ulgi dla nauczycieli), przysługiwało też prawo korzystania z tramwaju lub autobusu innej linii, ale tylko na odcinku pokrywającym się z trasą linii z biletu. Przed wybuchem wojny funkcjonowały następujące bilety: autobusowy na przejazd 1 km - 15 gr, 2 km - 20 gr, 3 km i więcej 25 gr, bilet do przesiadania na tramwaje i autobusy 30 gr, bilet abonamentowy 3 zł, bilety trasowe miesięczne: jednoliniowe normalne 16,50 zł, jednoliniowe uczniowskie 8,25 zł, dwuliniowe normalne 22 zł, dwuliniowe uczniowskie 11 zł, bilety przesiadkowe z Elektrycznej Kolei Dojazdowej do tramwajów i autobusów 35 gr.

Początkowo w czasie II wojny światowej opłata za przejazd autobusem wynosiła 20 gr a bilet przesiadkowy 30 gr, a 1 kwietnia 1944 roku wprowadzono nową taryfę z następującymi biletami: jednorazowy - 40 gr, bagaż o wymiarach 50x30x20 do 70x40x25 – 60 gr (powyżej 1,20 zł), bilet 10-przejazdowy na 10 dni - 3 zł, 10-przejazdowy szkolny - 2 zł, miesięczny na 1 linię – 18 zł, miesięczny na 2 linie – 25 zł, miesięczny na 3 linie – 35 zł, miesięczny sieciowy – 50 zł, miesięczny dla policji – 6 zł, miesięczny dla władz – 120 zł.

Od 1949 roku obowiązywała nowa taryfa za przewozy - bilety jednorazowe miały następujące ceny: tramwaje 15 zł, trolejbusy 20 zł, autobusy 25 zł. W 1963 roku studenci i uczniowie płacili 20 groszy za bilet, a 1 marca 1989 roku o 100% podniesiono ceny biletów, których cena dla wszystkich środków komunikacji wynosiła wtedy 30 złotych za bilet zwykły i 15 za ulgowy. 1 stycznia 1996 po denominacji kolejny raz podniesiono ceny, które wyniosły teraz złotówkę zamiast 80 groszy, a w kolejnym roku ceny podniesiono już do 1,40 zł, zmieniono też znaczenie biletu dobowego, który do tej pory miał ważność 24 godziny, a od tamtej pory - do końca dnia. 1 października 2001 roku wprowadzono Warszawską Kartę Miejską i bilet z paskiem magnetycznym oraz nowe elektroniczne kasowniki, a na stacjach metra bramki wejściowe. Nowy system pozwolił wprowadzić aż 45 rodzajów biletów nowej generacji – kartonikowy bilet z paskiem magnetycznym (które drukowano w Hiszpanii) zastąpił po 38 latach miękki samoobsługowy bilet papierowy dostosowany do kasowników. Wprowadzono nowe bilety takie jak międzyszczytowy obowiązujący w dni powszednie w godzinach 9-14 czy bilety 60, 90 i 120-minutowe; cena normalnego biletu wyniosła 2 złote, studencki z ulgą 50% złotówkę, a dla uczniów szkół podstawowych z ulgą 48% 1,05 zł. W 2003 roku wycofano się ze sprzedaży biletów 30 i 90-dniowych papierowych z paskiem magnetycznym. W sprzedaży oferowane były bilety tygodniowe, 3-dniowe dobowe, abonamentowe, minutowe oraz jednodniowe normalne i ulgowe.

W 2006 roku wprowadzono możliwość kodowania biletów okresowych na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich oraz wrócono do wspólnego biletu ZTM i Kolei Mazowieckich, na który pomysł zarzucono w 2003 roku. W 2008 roku zlikwidowano oddzielną ulgę 48% i dopłaty do sprzedaży biletów przez prowadzących pojazd, a w 2010 wprowadzono obowiązek posiadania spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej – z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem, a nie jak dotychczas z ręcznie wpisanymi danymi. 16 sierpnia 2011 roku po wprowadzeniu nowej taryfy wycofano bilety na jedną linię, 7- i 14-dniowe, 90-minutowe i jednorazowe międzyszczytowe. W maju 2013 roku uniemożliwiono kodowanie biletów na okaziciela na karcie miejskiej. W 2014 dwukrotnie zmieniono taryfę biletową. Wprowadzono wówczas bilety weekendowe, będące idealnym rozwiązaniem dla turystów i studentów zaocznych.

1 czerwca 2017 Rada Warszawy uchwałą nr XLVII/1139/2017 z 6 kwietnia 2017[1] obniżyła ceny biletów imiennych, Warszawiaka, Młodego Warszawiaka. Przywrócono również bilet 3-dniowy ważny przez 72 godziny od momentu skasowania tylko w 1. strefie lub w obu strefach i wprowadzono bilet jednorazowy przesiadkowy grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 osób ważny tylko w 1. strefie. Uchwała umożliwiła także możliwość zakupu przez organizatora konferencji, imprezy sportowej, artystycznej itp. biletów dla uczestników - zakupu dowolnych biletów krótko- i długookresowych według potrzeb dla co najmniej 100 uczestników.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Warszawy nr XLVII/1138/2017 z 6 kwietnia 2017[2] od 1 września 2017 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów są uprawnieni do darmowych przejazdów na podstawie nowo wprowadzonej Karty Ucznia.

24 maja 2018 Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów.

Dostępność, ważność i forma biletów[]

Biletomat w autobusie

Bilety rozprowadzane są następującymi kanałami:

 • Punkty Obsługi Pasażerów ZTM,
 • urzędy pocztowe,
 • biletomaty stacjonarne i zainstalowane w niektórych pojazdach (biletomaty zainstalowane są we wszystkich pociągach SKM i wybranych autobusach i tramwajach, różnią się one ofertą i dostępnymi sposobami płatności),
 • internet (tylko bilety długookresowe, przez internet dokonywana jest wyłącznie płatność za bilet, który później musi zostać zakodowany w biletomacie stacjonarnym),
 • aplikacje na telefony komórkowe (tylko bilety jednorazowe przesiadkowe, czasowe i krótkookresowe),.

Każdy bilet, niezależnie od źródła zakupu, musi zostać skasowany bądź aktywowany, aby był ważny.

Wszystkie bilety z wyjątkiem imiennych (zwykłych i Warszawiaka) 30- i 90-dniowych, Warszawa+, seniora i dla dzieci z rodzin wielodzietnych są oferowane wyłącznie na kartonikach. Bilety imienne 30- i 90-dniowe zwykłe, seniora i dla dzieci z rodzin wielodzietnych są kodowane wyłącznie na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku biletów. Bilety Warszawiaka, Bilety Młodego Warszawiaka i Ulgowe Bilety Warszawiaka są kodowane wyłącznie na Karcie Warszawiaka względnie Karcie Młodego Warszawiaka lub innym nośniku biletów z właściwym hologramem potwierdzającym uprawnienie do przejazdu na takim bilecie. Bilety Warszawa+ są kodowane na spersonalizowanych kartach wydawanych przez gminy.

Taryfa biletowa obowiązująca od 1 czerwca 2017[]

Taryfa przewozowa (2021 2015)

Rodzaje biletów[]

Obecnie obowiązująca taryfa opiera się o 4 główne rodzaje biletów, które mogą być ważne tylko w 1. strefie, 2. strefie lub w obu strefach (nie wszystkie bilety są oferowane we wszystkich strefach):

 • czasowe przesiadkowe i jednorazowe:
  • 20-minutowy – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach w ciągu 20 minut od skasowania;
  • 75-minutowy – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w 1. strefie w ciągu 75 minut od skasowania (czasowy) albo do przejazdu do końca trasy, niezależnie od czasu przejazdu, w pojeździe, w którym został skasowany (jednorazowy);
  • 90-minutowy – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach w ciągu 90 minut od skasowania (czasowy) albo do przejazdu do końca trasy, niezależnie od czasu przejazdu, w pojeździe, w którym został skasowany (jednorazowy);

We wszystkich powyższych przypadkach liczy się czas rzeczywisty, nie rozkładowy, co wywołuje kontrowersje (np. w przypadku wstrzymania ruchu w miejscu, w którym niemożliwe jest wypuszczenie pasażerów);

 • krótkookresowe:
  • bilet dobowy – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w 1. strefie lub w obu strefach w ciągu 24 godzin od skasowania;
  • bilet 3-dniowy – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w 1. strefie lub w obu strefach w ciągu 72 godzin od skasowania;
  • bilet weekendowy – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach w okresie od godziny 19.00 w piątek do godziny 8.00 w poniedziałek;
  • bilet weekendowy grupowy – uprawnia grupę do 5 osób do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach w okresie od godziny 19.00 w piątek do godziny 8.00 w następujący poniedziałek;
 • długookresowe:
  • 30-dniowy imienny (zwykły, Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka, Ulgowy Bilet Warszawiaka) – uprawnia osobę wskazaną na bilecie do dowolnej liczby przejazdów w 1. strefie, w 2. strefie, lub w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 trzydziestego dnia od daty aktywacji;
  • 30-dniowy Warszawa+ – uprawnia osobę wskazaną na bilecie do dowolnej liczby przejazdów w 2. strefie lub w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 trzydziestego dnia od daty aktywacji;
  • 30-dniowy na okaziciela – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 trzydziestego dnia od daty aktywacji;
  • 90-dniowy imienny (zwykły, Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka, Ulgowy Bilet Warszawiaka) – uprawnia osobę wskazaną na bilecie do dowolnej liczby przejazdów w 1. strefie, w 2. strefie, lub w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia od daty aktywacji;
  • 90-dniowy Warszawa+ – uprawnia osobę wskazaną na bilecie do dowolnej liczby przejazdów w 2. strefie lub w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia od daty aktywacji;
  • 90-dniowy na okaziciela – uprawnia do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia od daty aktywacji;
  • seniora – uprawnia osobę wskazaną na bilecie do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 365 dnia (w przypadku roku przestępnego – 366 dnia) od daty aktywacji, ważny jest w połączeniu z dokumentem potwierdzającym wiek posiadacza;
  • dla dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) – uprawnia osobę wskazaną na bilecie do dowolnej liczby przejazdów w obu strefach od momentu aktywowania do godziny 23.59 365 dnia (w przypadku roku przestępnego – 366 dnia) od daty aktywacji.

Uprawnienia[]

Wszystkie bilety ZTM są honorowane na wszystkich liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Nie dotyczy to linii lokalnych (numerowanych począwszy od L-1), które są współorganizowane przez ZTM i gminy ościenne.

Większość biletów to bilety na okaziciela i mogą być nabyte i użyte przez dowolną osobę, lub więcej osób, w okresie i na obszarze ich ważności.

Bilet imienny może być użyty wyłącznie przez osobę wskazaną na bilecie. Bilety takie kodowane są na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Bilet Warszawiaka może być użyty wyłącznie przez osobę wskazaną na bilecie, która uprzednio potwierdziła fakt zamieszkania w Warszawie i płacenie podatku PIT na terenie Warszawy. Bilety takie kodowane są na Karcie Warszawiaka.

Bilet Młodego Warszawiaka, Ulgowy Bilet Warszawiaka i bilet dla dziecka z rodziny wielodzietnej (z trójką dzieci) może być użyty wyłącznie przez osobę wskazaną na bilecie, której rodzic(e) względnie opiekun(owie) uprzednio potwierdził fakt zamieszkania w Warszawie i płacenie podatku PIT na terenie Warszawy, a posiadacz biletu spełnia wymagania co do wieku. Bilety takie kodowane są na Karcie Młodego Warszawiaka lub na karcie dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Bilet seniora przysługuje osobie, która ukończyła 65. rok życia, i jest ważny w połączeniu z dokumentem potwierdzającym wiek posiadacza.

Ulgi[]

 • ZTM oferuje bezpłatne przejazdy pewnym kategoriom pasażerów, m.in. posłom i senatorom, dzieciom do 30 września w roku, w którym kończą 7 lat, osobom o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, honorowym dawcom krwi i osobom, które ukończyły 70 lat.

Z ulgi 50% mogą korzystać m.in dzieci i młodzież szkolna, studenci polskich uczelni wyższych (zagranicznych – do ukończenia 26 roku życia), doktoranci do ukończenia 35 roku życia i osoby, które ukończyły 65 lat.

W sierpniu 2016 Rada Warszawy przegłosowała rozszerzenie kategorii osób, którym przysługują przejazdy bezpłatne lub ulgowe. Są to m.in. zasłużeni dawcy przeszczepów, umundurowani funkcjonariusze SOK, dzieci własne osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze oraz posiadacze statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Nowe uprawnienia zaczęły przysługiwać od 1 października 2016.

Przewóz bagażu i zwierząt jest bezpłatny.

Wzajemne honorowanie biletów[]

 • Wspólny bilet ZTM-KM-WKD – honorowane są wszystkie krótko- i długoterminowe bilety ZTM na obszarze ich obowiązywania (w WKD – tylko na obszarze 1. strefy) oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych wg taryfy ZTM. Ponieważ pociągi KM i WKD nie są wyposażone w kasowniki biletów ZTM, bilet należy uprzednio aktywować/ skasować w kasowniku ZTM lub (tylko bilety krótkookresowe) u kierownika pociągu KM. W pociągach KM i WKD honorowane są uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych wg taryfy ZTM.
 • Wzajemne honorowanie biletów na linii kolejowej lotniskowej – na odcinku Warszawa Lotnisko ChopinaWarszawa Płudy we wszystkich pociągach SKM linii S2 i S3 oraz we wszystkich pociągach Kolei Mazowieckich honorowane są wzajemnie wszystkie bilety obu przewoźników.
 • Bilet lotniskowy KM – Koleje Mazowieckie oferują możliwość zakupu, wraz z biletem na pociąg, biletu uprawniającego do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1. ZTM przez 60 minut od godziny wskazanej przez podróżnego.
 • Wspólny bilet w gminach ościennych – na liniach lokalnych współorganizowanych przez ZTM i gminy ościenne, oznaczonych literą L z numerem (L-1 i wyższym), honorowane są wszystkie krótko- i długoterminowe bilety ZTM oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych wg taryfy ZTM.
 • Bilet warszawski IC – istnieje możliwość zakupu, wraz z biletem na pociąg kategorii TLK, IC lub pospieszny międzynarodowy (dot. tylko przejazdów w relacjach krajowych) uruchamiany przez PKP Intercity, biletu uprawniającego do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1. ZTM przez 75 minut od godziny wskazanej przez podróżnego. Bilet ten nie może być wykorzystany wcześniej niż na 12 godzin przed odjazdem pociągu z Warszawy bądź później niż 12 godzin po przyjeździe pociągu do Warszawy.
 • Łódź – Warszawa oferta specjalna Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: na mocy porozumienia podpisanego 5 marca 2016 między ŁKA a ZTM bilet jednorazowy ŁKA na połączenie Łódź–Warszawa uprawnia do poruszania się przez 75 minut po Warszawie dowolnymi liniami organizowanymi przez ZTM.

Kontrola biletów[]

 • Za przejazd bez ważnego biletu lub bez uprawnień do ulgi w przypadku przejazdu na bilecie ulgowym taryfa przewiduje kary. Kontrolę biletów przeprowadzają uprawnieni pracownicy ZTM i firm, z którymi ZTM zawarł odpowiednią umowę. Prowadzący pojazdy nie są uprawnieni do przeprowadzania kontroli biletów.
 • Od 2016 uprawnienia do kontroli biletów posiadają również kierownicy pociągów SKM, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie.

Granice stref biletowych[]

Linie autobusowe[]

Dawny przystanek graniczny Władysława Hermana 01

Granice 1. i 2. strefy biletowej ZTM znajdują się na przystankach autobusowych przy granicy następujących dzielnic i miejscowości i obowiązują dla następujących linii:

Znakiem ★ oznaczone są przystanki graniczne znajdujące się poza administracyjnymi granicami Warszawy.
Znakiem ☆ oznaczone są przystanki graniczne znajdujące się na terenie gmin podwarszawskich włączonych do 1. strefy biletowej.

Linie kolejowe[]

Granice 1. i 2. strefy biletowej ZTM znajdują się na następujących przystankach kolejowych:

Różnice w granicach stref biletowych[]

 • Koleje Mazowieckie:
  • linia wołomińska (R60): Marki znajdują się w 1. strefie biletowej ZTM, ale stacja Zielonka leżąca na terenie Marek dla potrzeb wspólnego biletu jest traktowana tak, jakby znajdowała się w 2. strefie biletowej ZTM;
  • linia legionowska (R90): linie SKM S3 i S9 obsługują przystanki Michałów Reginów i Wieliszew (2. strefa biletowa ZTM), ale dla potrzeb wspólnego biletu przystanki te są traktowane tak, jakby znajdowały się poza strefą taryfy biletowej ZTM (na przejazd do i z tych przystanków należy mieć bilet KM);
 • WKD: odcinek od Opaczy do Pruszkowa znajduje się w 2. strefie biletowej ZTM, ale umowa o wspólnym bilecie nie obejmuje 2. strefy (jedynie 1. strefę). Dla potrzeb wspólnego biletu przystanki na tym odcinku są traktowane tak, jakby znajdowały się poza strefą taryfy biletowej ZTM (na przejazd do i z tych przystanków należy mieć bilet WKD).

Przypisy

Odsyłacze[]

Advertisement