Warszawikia
Advertisement

Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) - powstałe w 1907r. towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, o strukturze akademickiej z dwustopniowym członkostwem na podstawie wyboru. Zadaniem towarzystwa jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród i prowadzenie działalności wydawniczej. W 1951r. kiedy utworzono Polską Akademie Nauk zliwidowano TNW, którego majątek przekazano PAN. W maju 1981 r. na zebraniu przyjęto uchwałę o reaktywowaniu TNW. Prezesem towarzystwa jest Andrzej Paszewski.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement