Warszawikia
Advertisement

Ulica Eryka Dahlberga – ulica położona w dzielnicy Wola, która biegnie od ul. Obozowej do ul. Dobrogniewa. Patronem ulicy jest Eryk Dahlberg, szwedzki marszałek polny, urzędnik, kartograf, twórca serii rysunków i panoram polskich miast z czasów potopu szwedzkiego.

Ulica powstała w 1935 roku jako wschodnia granica wystawy mieszkaniowej zorganizowanej na Kole przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomiędzy współczesnymi ulicami Dahlberga, Dobrogniewa, Dalibora i Obozową. Plan regulacyjny zakładał dla ulicy nazwę Falisława i jej przedłużenie na północ (przez teren rozparcelowanego Lasku na Kole) aż do planowanej ul. Bożydara – biegłaby ona więc aż do dzisiejszej linii kolejowej. Wkrótce potem po wschodniej stronie ulicy rozpoczęła się budowa osiedla Koło Towarzystwa Osiedli Robotniczych, zaprojektowanego po obu stronach ul. Obozowej przez Romana Piotrowskiego. Zabudowę uzupełniła kamienica przy Dahlberga 5. Nazwę ulicy oficjalnie nadano 2 stycznia 1939 roku. Zabudowa nie została zniszczona podczas II wojny światowej i bez większych zmian (nie licząc pawilonu handlowego na rogu Obozowej) dotrwała do dnia dzisiejszego. Nigdy też nie zrealizowano planu przedłużenia ulicy na północ.

Dom wystawy budowlanej BGK (nr 20) (2011)

Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z Obozową i Deotymy, po czym kieruje się na północ, krzyżując z ulicą Bolecha, by zakończyć się na skrzyżowaniu z ul. Dobrogniewa. Na przedłużeniu ulicy Dahlberga biegnie ścieżka przez Lasek na Kole.

Wzdłuż ulicy Dahlberga istnieją dziś jedynie trzy obiekty, wszystkie są przedwojenne, są to budynki oznaczone numerami: nr 5, nr 20 oraz nr 22.

Advertisement