Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Gwiaździsta.

Ulica Gwiaździsta (dawniej: Gwieździsta, Kamedułów, Szosa Bielańska) – ulica położona na Bielanach i Żoliborzu, która biegnie od ul. Krasińskiego do ul. Wybrzeże Gdyńskie, równolegle do Parku Kępa Potocka.

Ulica Gwiaździsta w 1977 roku – rejon ul. Ryskiej, widoczny autobus linii 118

Ulica Gwiaździsta
(rejon ul. Barszczewskiej)

Droga istniała już z pewnością w XVIII wieku jako nadbrzeżny trakt ku Bielanom, biegła wówczas jako przedłużenie ówczesnej ul. Fraszki wzdłuż Wisły, na wysokości Kępy Potockiej – zwana była Szosą Bielańską. Przy trakcie znajdowała się wówczas karczma, ulokowana na wysokości późniejszej ul. Ryskiej, droga została rozcięta w latach 30. XIX wieku przez budowę Cytadeli. W XIX wieku leżał przy niej folwark Potok, folwark Ruda Ewansa, a także łaźnia i piekarnie.

W 1916 roku znalazła się częściowo, do granicy Lasu Bielańskiego, zaś w 1930 roku całkowicie w granicach Warszawy – biegła od Bramy Bielańskiej Cytadeli Warszawskiej wzdłuż Wisły, przez Potok i Rudę na Bielany, do dawnego klasztoru kamedułów – w nawiązaniu do biegu w kierunku pokamedulskiego klasztoru uzyskała nazwę Kamedułów. Otoczenie stanowiły głównie rozległe nieużytki i pola uprawne, miedzy którymi ulokowana była niska, drewniana i murowana zabudowa przedmiejska, zlokalizowana głównie w środkowej części ulicy (odcinki PotockaRyska oraz Jana IIILas Bielański). Ulica była w całości uregulowana i wybrukowana, jej skrajnie południową część włączono pod koniec lat 30. XX wieku w bieg ul. Wybrzeże Gdyńskie, połączonej z nową ul. Krasińskiego. W pobliżu planowano też nowy park Stanisława Moniuszki.

W 1939 roku ulica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z ul. Wybrzeże Gdyńskie i ul. Krasińskiego, po czym biegła na północny-zachód, krzyżując się z planowaną ul. Promyka, planowaną ul. Żarnowską, ul. Potocką, ul. Barszczewską, ul. Kołobrzeską, ul. Skrzelewską, ul. Tylżycką, ul. Ryską (jej śladem miała biec planowana ul. Kupały), ul. Godowską, ul. Jana III, ul. Podleśną, ul. Tczewską, planowaną ul. Paprockiego i planowaną trasą mostową, następnie wzdłuż Wisły dochodziła do klasztoru bielańskiego, gdzie miała stykać się z planowaną ul. Kolektorską, i kończyła się na poprzecznej drodze przez las, idącej od ul. Marymonckiej. Planowane było też włączenie ulicy w bieg bulwarów wiślanych, wobec czego odcinek w rejonie Żoliborza zostałby wyprostowany i następnie poprowadzony starym biegiem aż na Bielany. W całość znajdowała się na terenie komisariatu XXVI Marymont.

Zabudowa ulicy uległa częściowemu zniszczeniu podczas II wojny światowej, przetrwało jednak sporo starych budynków, które przez kolejnych kilkadziesiąt lat tworzyły przedmiejski charakter tej części Marymontu. W 1952 roku nazwę ulicy zmieniono na neutralną światopoglądowo, ekspresywną nazwę Gwieździsta, którą w 1955 roku skorygowano na Gwiaździsta – nazwa ta objęła również drogę przez las aż do ul. Marymonckiej, z planów zniknął za to fragment ulicy na odcinku KrasińskiegoPotocka. Również w 1955 roku ul. Gwiaździstą pojechały pierwsze autobusy linii 122, skierowane na pętlę Gwiaździsta. W 1961 roku w oparciu o dawną wyspę założono Park Kępa Potocka, a w 1964 roku linię 122 zastąpiły nowe linie autobusowe – 118 i 157.

Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 70. XX wieku, kiedy to w związku z budową Wisłostrady odtworzono odcinek ulicy na południu aż do węzła z ul. Krasińskiego, zaś na północy wybudowano nowy łącznik do węzła z ul. Wybrzeże Gdyńskie. W tym czasie dawny odcinek leśny otrzymał nazwę Dewajtis (por. Dewajtis). Natomiast na przełomie lat 70. i 80. XX wieku wyburzono niemal całą zabudowę po zachodniej stronie ulicy, zaś w jej miejscu wzniesiono bloki mieszkalne osiedla Marymont Dolny, które następnie przecięto Trasą Armii Krajowej. Zabudowa została uzupełniona nowymi budynkami już na początku XXI wieku – powstały nowe osiedla jak Kępa Potocka, Wiślane Ogrody oraz Imaginarium. W 2009 roku również ulica została wyremontowana, przy okazji wybudowano na nowo pętlę autobusową Gwiaździsta. W dalekiej przyszłości przewidziana jest realizacja wzdłuż ulicy linii tramwajowej, która może nawet pobiec mostem na Tarchomin i połączyć się z linią w rejonie ul. Myśliborskiej – w połowie 2013 roku propozycja ta została przekazana specjalistom w celu zbadania zasadności budowy linii, którzy jednak uznali taką inwestycję za nieopłacalną.

Ulica Gwiaździsta
(rejon al. Armii Krajowej)

Ulica rozpoczyna swój bieg na dwupoziomowym skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego i ul. Wybrzeże Gdyńskie, po czym biegnie na północny-zachód i krzyżuje się kolejno z ul. Promyka, ul. Potocką (jako rondo Turowicza), ul. Barszczewską, ul. Tylżycką, następnie przechodzi pod wiaduktem al. Armii Krajowej, dalej krzyżuje się jeszcze z ul. Podleśną i ul. Tczewską, po czym kończy się na ul. Wybrzeże Gdyńskie. Wzdłuż ulicy biegnie również ścieżka rowerowa, na odcinku al. Armii KrajowejLas Bielański.

Zachowany budynek d. fabryki "Blaszanka" (nr 71)

Przy ul. Gwiaździstej znajdują się obecnie następujące obiekty:

Przy ul. Gwiaździstej, na rogu ul. Tczewskiej znajduje się również kamień upamiętniający bojowników żoliborskiej komórki PPR i batalionu Czwartaków, walczących przeciwko okupantowi hitlerowskiemu, uczestników akcji przeprowadzanych w fabrykach „Blaszanka” (fabryka chłodnic i gaśnic Spółki Akcyjnej Bielany – nr 71) i „Śmigłówka” (fabryka śmigieł, wyrobów drzewnych i metalowych – nr 71a), ponadto przy drodze w kierunku Lasu Bielańskiego znajduje się krzyż przydrożny. Dużą część otoczenia ulicy stanowią również ogródki działkowe.

Advertisement