Warszawikia
Advertisement

Ulica Jugosłowiańska (do 1979 roku Jóźwiaka) - jedna z czterech ulic-łuków prowadzących dookoła Gocławia, osiedla dzielnicy Praga Południe. Zaczyna się ona skrzyżowaniem z ul. Fieldorfa jako przedłużenie Meissnera. Następnie mija ul. Kwiatkowskiego, ul. Samolotową i kończy swój bieg skrzyżowaniem z ul. Bora-Komorowskiego za którym przechodzi w ul. Umińskiego. Jugosłowiańska w odróżnieniu od pozostałych łuków jest jednojezdniowa i posiada po jednym pasie w każdym kierunku. W 2014 roku wzdłuż ulicy powstała też ścieżka rowerowa.

Ulica powstała w drugiej połowie lat 70 tych XX wieku, jako część okręgu ulic otaczających całe osiedle nazwanych imieniem Franciszka Jóźwiaka. W 1979 roku podzielono ciąg na cztery osobne odcinki. Powstały ulice: Meissnera (część płd.-zach.), Umińskiego (część płn.-wsch.), Jóźwiaka (część płn.-zach., dziś ul. Abrahama) oraz omawiana Jugosłowiańska. Nazwa ulicy pochodzi od Jugosławii, nieistniejącego już państwa narodów południowosłowiańskich. Nazwa upamiętnia też plac Jugosłowiański, który był planowany przed wojną w ciągu ul. Międzyborskiej (ex. Żymirskiego). Istniał on w formie szczątkowej do czasu budowy ulicy Ostrobramskiej.

Ulica przebiega przez teren dawnej wsi Bluszcze (zostało po niej wygięcie wylotu ul. Fieldorfa na Wał Miedzeszyński) wzdłuż przedwojennej granicy Warszawy.

Obecnie przy ul. Jugosłowiańskiej powstały nowe osiedla – Adria oraz Iskra VI w południowej pierzei ulicy.

Advertisement