Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Koszykowa.

Ulica Koszykowa – długa na ok. 2,3 km ulica łącząca plac Na Rozdrożu z ulicą Raszyńską. Przebiega przez dwie dzielnice: Śródmieście i Ochotę.

Historia[]

Ulica Koszykowa (rejon ul. Chałubińskiego)

Ulicę Koszykową wytyczono w 1770 roku, jako element założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej – stała się jednym z traktów promieniście rozchodzących się z placu Na Rozdrożu. Zajęła miejsce dawnej drogi łączącej majątki królewskie Koszyki i Rozdroże. Od tego pierwszego zaczerpnięto nadaną ulicy w 1885 roku nazwę. Na przełomie XIX i XX wieku ulicę Koszykową zabudowano nowoczesnymi kamienicami.

Po II wojnie światowej, podczas budowy Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, ulicę podzielono na dwie części. Zachodni fragment włączono w ciąg ulicy Pięknej (północna pierzeja placu Konstytucji), zaś wschodni połączono z południową częścią placu Konstytucji poprzez arkadową bramę, położoną symetrycznie względem identycznej bramy w ulicy Śniadeckich.

Przedwojenny przebieg ulicy odzwierciedla kamienica pod numerem 49a, zachowana na dziedzińcu jednego z bloków MDM-u.

Przebieg[]

Ulica Koszykowa (rejon ul. Natolińskiej)

Ulica Koszykowa (rejon ul. Lwowskiej)

Ulica Koszykowa podzielona jest na dwie części przecięte placem Konstytucji. Podział ten wymuszony był koniecznością dostosowania ulic do układu urbanistycznego placu podczas budowy Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Pierwszy odcinek ulicy jest jednokierunkowy. Przebieg oraz kierunek ruchu został przedstawiony poniżej:

 • ↓ (plac) pl. Na Rozdrożu
 • ↓ (skrzyżowanie) ul. Świętej Teresy
 • ↓ (skrzyżowanie) ul. Służewska
 • ↓ (skrzyżowanie) al. Przyjaciół
 • ↓ (skrzyżowanie) al. Róż i ul. Natolińska
 • (skrzyżowanie) ul. Mokotowska
 • ↑ (plac) pl. Konstytucji

Drugi odcinek ulicy rozpoczyna swój bieg po przeciwnej stronie placu. Jest dwukierunkowy, a jego przebieg jest następujący:

W 2012 roku wzdłuż odcinka pl. StarynkiewiczaRaszyńska (w kierunku zachodnim) wytyczony został pas dla rowerów.

Obiekty[]

Kamienica O. Robinsona, Koszykowa 10

Kamienica Szymborskiego, Koszykowa 24

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 55

Kamienica Próchnickich, Koszykowa 70

Tablica upamiętniająca Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, Koszykowa 78

 • Koszykowa 6 i 6a – budynki mieszkalne z 1931 roku (posiadają m.in. klatki schodowe w stylu art déco)
 • Koszykowa 8 – kamienica Krygierowej
 • Koszykowa 10 – kamienica Robinsona
 • Koszykowa 12 – kamienica z ok. 1938 roku
 • Koszykowa 18 – Ambasada Republiki Czeskiej, dawniej kamienica hrabiego Uwarowa (przebudowana na potrzeby ambasady w 1921)
 • Koszykowa 20 – kamienica Kożuchowskiego
 • Koszykowa 24 – kamienica Szymborskiego
 • Koszykowa 26 – Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego z 1914 roku, spalona w styczniu 1945. Od początku istnienia pełni funkcje Biblioteki Publicznej.
 • Koszykowa 30 – kamienica Higerów
 • Koszykowa 31 – kamienica Feilicha i Spiwaka
 • Koszykowa 35 – kamienica Wojciechowskiego
 • Koszykowa 49 – Budynek (w budowie)
 • Koszykowa 49a – kamienica Kocha
 • Koszykowa 51a – kamienica Rotbarda
 • Koszykowa 54 – Koszykowa 54 Trade Center (d. Centrum Biznesowe IPC), w nim ambasada Republiki Południowej Afryki oraz urząd pocztowy nr 10
 • Koszykowa 55 – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Koszykowa 58 – kamienica Jozefa Hintza
 • Koszykowa 59 – kamienica Tschirschitza
 • Koszykowa 60/62 – kamienica przedwojenna
 • Koszykowa 61 – kamienica Uzdowskiego
 • Koszykowa 63 – Hala Koszyki
 • Koszykowa 64 – kamienica Colonny-Walewskiego
 • Koszykowa 67 – kamienica rodziny Berke
 • Koszykowa 69 – kamienica Szansera
 • Koszykowa 70 – kamienica Próchnickich
 • Skwer 3 Batalionu Pancernego Armii Krajowej "Golski"
 • Koszykowa 75 – zabudowania Politechniki Warszawskiej:
  • Wydział Fizyko-Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  • Kreślarnia Politechniki Warszawskiej
  • Budynek mieszkalny profesorów Politechniki Warszawskiej
  • Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej
 • Koszykowa 78 – Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska (CePeLek), dawniej Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa
 • Koszykowa 79 – siedziba Szkoły Biznesu i części Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, dawniej Wyższa Szkoła Wojenna
 • Koszykowa 79a – Dom oficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego
 • Koszykowa 80 – Pałacyk Rektorski, dawniej kuchnia Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej
 • Koszykowa 81 – Filtry Lindleya
 • Skwer Alfonsa Grotowskiego
 • Koszykowa 82a – Klinika Dermatologii Akademii Medycznej, dawniej budynek koszarowy
 • Koszykowa 86 – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK)

Nieistniejące[]

 • Koszykowa 7 – kamienica przedwojenna
 • Koszykowa 9 – gmach Wydziału Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego z lat 80. lub 90. XIX wieku. W latach 1907-1911 siedziba Szkoły Handlowej A. Jeżewskiego, później (1911-1926) Wyższych Kursów Handlowych im. Augusta Zielińskiego (dzisiejsza nazwa: Szkoła Główna Handlowa). Zniszczony podczas II wojny światowej.
 • Koszykowa 11 – kamienica z ok. 1898 roku
 • Koszykowa 11b/13 – Poselstwo Austriackie (kamienica barona Bronisława Lessera) z ok. 1898. Zniszczone w 1944 roku.
 • Koszykowa 19 – kamienica sprzed 1900 roku. Zniszczona podczas II wojny światowej.
 • Koszykowa 34 – kamienica z ok. 1900 roku. Zniszczona podczas II wojny światowej.
 • Koszykowa 36 – kamienica Trzetrzewińskiej z 1890 roku. Zniszczona podczas II wojny światowej.
 • Koszykowa 41 – kamienica przedwojenna
 • Koszykowa 43 – kamienica z przełomu XIX i XX wieku. Zniszczona podczas II wojny światowej.
 • Koszykowa 54 – kamienica z początku XX wieku. Zburzona w 1977 roku, podczas poszerzania ulicy Koszykowej.
 • Koszykowa 56 – kamienica z 1900 roku. Rozebrana w 1976 roku.
 • Koszykowa 66 – kamienica przedwojenna
 • Koszykowa 68 – kamienica przedwojenna
 • Pomnik Napoleona I

Linki zewnętrzne[]

Advertisement