Warszawikia

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement

Ulica Podróżnicza – długa na ok. 700 metrów ulica położona na Białołęce w obszarze MSI Henryków, leżąca na granicy osiedli Henryków i Wiśniewo.

Przebieg[]

Biegnie ona obecnie jako droga asfaltowa od ul. Marchołta na wschód, przechodzi obok Szkoły Podstawowej nr 257 i krzyżuje z ulicami Uczniowską i Żywiczną. Następnie zaczyna biec na północny wschód, przechodząc obok domów jednorodzinnych i krzyżuje kolejno z ulicą Drożdżową, ul. Skuterową, ul. Krokwi i kończy swój bieg na ul. 15 Sierpnia.

Historia[]

Ulica powstała w latach 20. XX wieku wraz z powstaniem zabudowy Wiśniewa i Henrykowa po parcelacji majątków Srebrna Góra i Wiśniewo. Łączyła ona wówczas szosę modlińską z terenami Henrykowa, Wiśniewa i Srebrnej Góry.

Ulica została przyłączona do miasta w 1951 roku i nosiła wtedy nazwę "Bolesława Chrobrego". Miała ona wówczas nieco odmienny od dzisiejszego kształt. Biegła ona od ul. Modlińskiej i biegła na wschód, krzyżując z ul. Czarnocińską, Wigury (ob. Marchołta) i biegnąc dalej dzisiejszym śladem. 12 kwietnia 1954 roku nadano dzisiejszą nazwę ulicy[1].

Zmiany biegu Podróżniczej

Zmiany biegu zachodniej części ul. Podróżniczej

Bieg ulicy został przerwany w połowie lat 50. XX wieku przez budowę ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 113, czyli dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 257 - od tamtej pory ulica składała się z dwóch części: od ul. Modlińskiej do ul. Marchołta oraz od ulic Uczniowskiej i Żywicznej dalej na wschód.

Ostatnia zmiana w przebiegu ulicy miała miejsce 12 lutego 2015 roku, gdy po wniosku radnych Białołęki uchwałą nr 95 rada miasta na swojej V sesji zmieniła nazwę odcinka od ul. Modlińskiej do ul. Marchołta na Braci Zawadzkich, a bieg ulicy Podróżniczej skorygowała do dzisiejszego - w jej bieg włączyła nienazwaną ulicę między ul. Marchołta a Uczniowską i Żywiczną, która powstała w trakcie budowy szkoły i była zwyczajowo traktowana także jako część Podróżniczej, jednak nie była nią oficjalnie.

Otoczenie[]

Przy ulicy dominuje zabudowa jednorodzinna, znajduje się tu także Szkoła Podstawowa nr 257 im. Mariana Falskiego (ul. Podróżnicza 11).

Przypisy[]

  1. Uchwała nr 9 Rady Narodowej m.st Warszawy z 12 kwietnia 1954 r. w sprawie zmiany nazw ulic m.st. Warszawy
Advertisement