Warszawikia
Advertisement

Ulica Skotnicka – niewielka uliczka położona na obszarze Marymont-Potok w dzielnicy Żoliborz, która biegnie na południe od ul. Lutosławskiego i kończy się ślepo. Nazwa ulicy pochodzi od miejscowości Skotniki, osad o tej nazwie jest w Polsce kilkanaście.

Rejon ulicy znajdował się dawniej na granicy posiadłości Potok, w XIX wieku widniała ona na mapach jako polna ścieżka równoległa do traktu do Rudy. Zabudowę oraz charakter ulicy uzyskała zapewne w okresie międzywojennym, po przyłączeniu tych terenów w granice Warszawy w 1916 roku, wówczas też nadano jej nazwę Skotnicka. W 1934 ulica została wybrukowana na części swojej długości – ulica biegła wtedy od ul. Marii Kazimiery na północ do ul. Bielickiej, dalszy odcinek na północ do planowanej ul. Leszczyńskiego pozostawał jedynie w sferze planów. Ulica w całości znajdowała się na terenie komisariatu XXVI Marymont.

Zabudowa ulicy uległa niemal całkowitemu zniszczeniu w trakcie II wojny światowej, drewniana zabudowa w większości zniknęła z powierzchni ziemi, niewiele zostało też budynków murowanych – w najlepszym stanie zachował się dom nr 15, który przetrwał kolejnych kilkadziesiąt lat. Pozbawiona jakiejkolwiek zabudowy ulica w latach 60. XX wieku została częściowo zajęta pod pętlę tramwajową Marymont, powstały jednak nowe ciągi piesze do ul. Marii Kazimiery, z których jeden funkcjonował pod nazwą "Młodzieszyńska". Na mapach z lat 70. XX wieku ulica zaznaczana jest tylko na krótkim odcinku w rejonie ul. Boguckiego (ob. ul. Lutosławskiego), a w latach kolejnych, w związku z budową przedłużenia ul. Mickiewicza, w różnych innych układach, m.in. łączyła się z ul. Marii Kazimiery za pomocą wcześniej wspomnianej ul. Młodzieszyńskiej – obecnie jest to wewnętrzna droga osiedlowa. W praktyce ulica zachowała się na szczątkowym odcinku jako podobna droga wewnętrzna.

Jedynym obiektem, dzięki któremu ul. Skotnicka nie została wykreślona z mapy miasta, był dom nr 15 – dotrwał on do około 2005 roku i został rozebrany pod budowę nowego domu jednorodzinnego. Obecnie za ul. Skotnicką uchodzi niewielki ciąg pieszo-jezdny, stanowiący dojazd do wspomnianego budynku, który jednak nakłada się z historycznym przebiegiem tej ulicy w rejonie dawnego skrzyżowania z d. ul. Bielicką.

Advertisement