Warszawikia
Advertisement
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy dzielnicy. Zobacz też: ulica Wesoła, Urząd dzielnicy Wesoła, Warszawa Wesoła i zespół przystankowy PKP Wesoła.
Herb Wesołej

Podział Wesołej na rejony wg MSI

Urząd dzielnicy

Wesoładzielnica Warszawy, włączona do miasta 27 października 2002 roku, licząca 22 018 (2008) mieszkańców.

Historia[]

Podczas II wojny światowej Wesoła była ośrodkiem żywej działalności konspiracyjnej. Organizatorem walki podziemnej i założycielem Piątej Kompanii Armii Krajowej Rejonu (pułku) "Dęby" w Wesołej był por. Stefan Berent – pseudonim "Steb". Piąta kampania składała się z trzech plutonów, z których pierwszy obejmował teren Wesołej, Groszówki, Grzybowej, Zielonej oraz Szkopówkę, drugi działał na obszarze Woli Grzybowskiej, Sulejówka i Żurawki, natomiast trzeci – obejmował Starą Miłosną, Żwir i Zakręt. W 1944 Piąta Kompania liczyła 100 żołnierzy.

W lipcu 1944 w związku z przygotowywaniem Niemców do obrony wysiedlono ludność i zaminowano teren. Wiele osób trafiło do Rembertowa, a także do obozu w Pruszkowie. Przez 6 tygodni przebiegał tu odcinek frontu niemiecko-sowieckiego.

Ze względu na duże zniszczenia w Warszawie, po wojnie przesiedlono na teren Wesołej ponad tysiąc mieszkańców stolicy. W 1957 r. Wesoła weszła w skład nowo powstałego powiatu otwockiego. 17 grudnia 1968 dotychczasowe osiedla połączono i utworzono miasto Wesoła w województwie warszawskim. W 1971 r. liczyło ono 8 367 mieszkańców i obejmowało obszar 23 km². 27 października 2002 większość mieszkańców Wesołej w referendum zdecydowała o wejściu miasta w skład Warszawy. Wesoła stała się wtedy jedną z 18 dzielnic stolicy.

Charakterystyka[]

Od północy, wschodu i południa granicę określa granica miasta, natomiast od zachodu ulice Sosnowa, Przejazdowa (włączając całe osiedle Grzybowa), Jagiellońska, później przez Mazowiecki Park Krajobrazowy do Wawerskiej i przez Lasy Wawerskie aż do ulicy Prabuckiej.

Zdecydowana większość dzielnicy jest pokryta lasami, znajduje się tu także Rezerwat Bagno Jacka oraz duża część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W jej skład w chodzą osiedla Wola Grzybowska, Groszówka, Grzybowa, Zielona, Stara Miłosna i tak zwany Plac Wojska Polskiego.

Z powodu dużej ilości terenów leśnych dzielnica jest nazywana "zielonymi płucami Warszawy".


Advertisement