Warszawikia
Advertisement

Logo ZDM

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) – jednostka budżetowa miasta stołecznego Warszawy, w której zarządzie znajduje się 57 km dróg krajowych, 184 km dróg wojewódzkich i 558 km dróg powiatowych[1].

Status prawny[]

Działa na podstawie m.in. uchwały nr XLV/259/93 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy[2].

Zgodnie ze statutem Zarządu Dróg Miejskich nadzór „nad działalnością ZDM sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy[2].

Zadania[]

Tablice informacyjne ZDM na pl. Zawiszy

Do zadań Zarządu Dróg Miejskich należy[1]:

 • pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta.
 • konserwacja, remonty i bieżące utrzymanie jezdni, chodników i dróg dla rowerów (z wyłączeniem dróg gminnych).
 • zarządzanie Miejskim Systemem Informacji.
 • zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.
 • zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem.
 • zarządzanie systemem i stacjami rowerowymi Veturilo na drogach publicznych.
 • zarządzanie iluminacją zimową na drogach publicznych.
 • wydawanie identyfikatorów C-5/C-10 i C-16 dla pojazdów ciężarowych oraz TK (upoważniających do poruszania się samochodem po obszarze Traktu Królewskiego).
 • zarządzanie obiektami mostowymi (z wyłączeniem dróg gminnych).
 • zarządzanie i kontrolowanie pasa drogowego (z wyłączeniem dróg gminnych).
 • likwidacja barier architektonicznych (z wyłączeniem dróg gminnych).

Struktura organizacyjna[]

Dyrekcja[]

Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich jest Łukasz Puchalski. W skład dyrekcji wchodzą również Artur Rejzner, Tamás Dombi, Wojciech Partyka oraz Edyta Samociuk[3].

Wydziały podległe dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich[]

 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Wydział Prawny
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Spraw Pracowniczych i Płacowych
 • Wydział Ewidencji Dróg
 • Wydział Kontroli Wewnętrznej
 • Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
 • Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych

Wydziały podległe zastępcy dyrektora ds. utrzymania[]

 • Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
 • Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Kosztorysów
 • Pogotowie Drogowe

Wydziały podległe zastępcy dyrektora ds. technicznych[]

 • Wydział Zrównoważonej Mobilności
 • Wydział Oświetlenia
 • Wydział Sygnalizacji
 • Wydział Strategii i Rozwoju
 • Wydział Miejskiego Systemu Informacji
 • Wydział Administracyjny

Wydziały podległe zastępcy dyrektora ds. gospodarowania[]

 • Wydział Parkowania
 • Wydział Pasa Drogowego
 • Wydział Kontroli Pasa Drogowego
 • Wydział Informatyki

Wydziały podległe głównemu księgowemu[]

 • Wydział Planowania i Budżetu
 • Wydział Finansowo-Księgowy

Siedziba[]

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich znajduje się przy ul. Chmielnej 120[4].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Przedmiot działalności, Zarząd Dróg Miejskich, dostęp: 8 czerwca 2020.
 2. 2,0 2,1 Status prawny, Zarząd Dróg Miejskich, dostęp: 8 czerwca 2020.
 3. Dyrekcja ZDM, Zarząd Dróg Miejskich, dostęp: 8 czerwca 2020.
 4. Dane adresowe, Zarząd Dróg Miejskich, dostęp: 8 czerwca 2020.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement