Warszawikia
Advertisement

Przystanek ZTM z nowym logo

Przystanek ZTM ze starym logo

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie – organ samorządu miasta Warszawy planujący, organizujący, zarządzający i nadzorujący działanie publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. Od 1 marca 2011 siedziba ZTM-u mieściła się w przy ul. Żelaznej 61, a od grudnia 2021 – przy ul. Grochowskiej 316/320. Prezesem spółki jest aktualnie Katarzyna Strzegowska.

Operatorzy[]

Tramwaje

Autobus

Obsługę linii ZTM zapewniają spółki:

Do zadań ZTM należy ustalanie przebiegu tras linii komunikacyjnych, zlecanie obsługi tych linii przewoźnikom, ustalanie lokalizacji przystanków oraz sprzedaż i kontrola biletów. Spółka realizuje także inwestycje na rzecz lokalnego transportu zbiorowego i pozyskuje środki na jego rozwój oraz promuje komunikację miejską. W gestii ZTM leży również system parkingów Parkuj i Jedź (Park&Ride).

Historia[]

Metro

Trolejbus (eksplaotowane do 31 sierpnia 1995)

Szybka Kolej Miejska

Parking Parkuj i Jedź

Lata 90.[]

Zarząd Transportu Miejskiego powstał 1 września 1992 roku – został wydzielony z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Spółka przejęła od MZK wszystkie zadania niezwiązane z eksploatacją taboru. W latach 1992-1993 ZTM wprowadził m.in. nowe wiaty i słupki przystankowe, nowe, czytelniejsze rozkłady jazdy, nazwy przystanków i zespoły przystankowe, a także tablice kierunkowe oraz numery brygad w pojazdach. 1 grudnia 1992 zmieniono układ nocnych linii autobusowych i ustanowiono przystanek Emilii Plater jako wspólny przesiadkowy między wszystkimi liniami. W 1993 roku ostatecznie ujednolicono oznaczenia linii, łącząc autobusy pospieszne i przyspieszone w jedną kategorię linii przyspieszonych z numerami rozpoczynającymi się cyfrą "5".

Rok 1995 to wprowadzenie w Warszawie nowego środka publicznego transportu zbiorowego – metra – i jednocześnie ostateczne wycofanie ze stolicy trolejbusów. W związku z otwarciem pierwszej linii podziemnej kolejki wprowadzono szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji naziemnej.

21 kwietnia 1996 roku powstała pierwsza w Warszawie linia turystyczna – tramwajowa T. Wyruszyła na okrężną trasę przez Ochotę, Śródmieście i Pragę. Od tego czasu jest uruchamiana każdego roku w sezonie letnim.

2000-2005[]

W roku 2000 przeprowadzono tzw. małą prywatyzację komunikacji miejskiej. Po raz pierwszy ogłoszono przetarg, w którym zwycięzca przejmował obsługę wyznaczonej ilości brygad, a nie linii. 3 maja 2000 obsługę brygad na liniach autobusowych 160 i 171 przekazano firmie Rapid-Bus (grupa Connex). Niecałe 2 miesiące później, 1 lipca, firma przejęła także linie 167, 180 i 409, łącznie wprowadzając do ruchu 55 nowych, niskopodłogowych wozów Solaris Urbino 12 i 15.

W grudniu 2000 roku ZTM uruchomił drugą w Warszawie linię turystyczną. Do przekształconej w kwietniu tegoż roku 180 dołączyła 319 łącząca Pałac Kultury i Nauki z Łazienkami Królewskimi. Linia istniała zaledwie jeden dzień, po nagonce prasowej została zlikwidowana. 21 kwietnia 2001 ponownie uruchomiono linię turystyczną, tym razem oznaczoną numerem "100", kursującą na bardziej atrakcyjnej trasie i obsługiwaną taborem piętrowym (autobus MAN SD202).

W 2001 roku wprowadzono nowy system biletów, zastępując dotychczasowe papierowe bilety biletami kartonikowymi z paskiem magnetycznym. Zamiast kasowników "dziurkaczy" w metrze pojawiły się bramki, a w pozostałych środkach komunikacji – charakterystyczne, żółte elektroniczne kasowniki. Wdrożono także system kart bezstykowych – Warszawską Kartę Miejską.

W styczniu 2002, po katastrofie budowlanej wiaduktu w Alejach Jerozolimskich, która spowodowała utrudnienia w dojazdach do centrum z Piastowa, Ursusa i Włoch, po raz pierwszy zintegrowano taryfę ZTM i PKP. Na mocy zawartego wówczas porozumienia w pociągach na linii Piastów – Warszawa Wschodnia zaczęto honorować bilety 30- i 90-dniowe ZTM. Wkrótce "wspólny bilet" objął swoim zasięgiem całą aglomerację warszawską: bilet miejski był ważny w granicach miasta, zaś sieciowy – w gminach, do których docierały autobusy ZTM. Wspólny bilet przestał obowiązywać 1 maja 2003 roku – nie przedłużono wówczas umowy pomiędzy ZTM a PKP ze względu na brak porozumienia pomiędzy spółkami w sprawie wysokości kwoty, którą miasto płaciło kolei.

W 2002 roku po raz pierwszy zorganizowano Dni Transportu Publicznego – imprezę promującą komunikację miejską. Podczas Dni prezentowany jest historyczny i współczesny tabor, można również zwiedzać tereny zajezdni, zakładów naprawczych oraz stacji techniczno-postojowej metra.

Również w 2002 roku wprowadzono nowe słupki przystankowe, funkcjonujące do dziś. Zastąpiły one nietrwałe, czerwone słupki z blaszanym znakiem przystanku.

W kwietniu 2003 roku skorygowano trasy kilku nocnych linii autobusowych oraz uruchomiono tramwajową 640. Wówczas po raz pierwszy wprowadzono linie kursujące co 60 minut na przemian z długim wspólnym odcinkiem trasy (609 i 613 oraz 610 i 614). Na tym odcinku zapewniały w ten sposób częstotliwość 30 minut.

Od czerwca do października 2003 systematycznie przekazywano obsługę linii autobusowych ajentom – przewozy objęły firmy ITS Michalczewski i Mobilis.

W maju 2005 roku do tramwajowej i autobusowych linii turystycznych dołączył Warszawski Omnibus Konny. Obsługiwana zrekonstruowanym omnibusem linia przebiegała spod Arsenału, przez Krakowskie Przedmieście, do placu Piłsudskiego.

3 października 2005 w Warszawie pojawił się kolejny nowy środek transportu publicznego – Szybka Kolej Miejska. Uruchomiona tytułem próby linia S1 kursowała na trasie z Dworca Zachodniego do Falenicy. Odznaczała się niewielkim zainteresowaniem pasażerów, głównie ze względu na kursującą równolegle linię autobusową 521 oraz szereg linii prywatnych. W lipcu 2006, ze względu na remont tunelu średnicowego linia została zawieszona, a w zamian uruchomiono S2 na trasie Warszawa Rembertów – Pruszków przez Dworzec Centralny. Linia okazała się strzałem w dziesiątkę, wkrótce jej trasę wydłużono do Woli Grzybowskiej, a następnie do Sulejówka-Miłosny.

2006-2015[]

Biletomat Mennicy Polskiej

Biletomat Asec S.A.

Biletomat w tramwaju PESA 120Na

Punkt Obsługi Pasażerów w nowej siedzibie ZTM na ulicy Żelaznej 61

Punkt Obsługi Pasażerów na Żelaznej 61

Punkt Obsługi Pasażerów na stacji metra Marymont

11 kwietnia 2007 ZTM uruchomił pierwszy parking Parkuj i Jedź, zlokalizowany przy stacji metra Marymont. Miesiąc później otwarto kolejny, większy obiekt, położony przy ulicy Połczyńskiej, jednak ten nie spotkał się z dużym zainteresowaniem pasażerów.

W nocy z 31 maja na 1 czerwca zrewolucjonizowano system autobusów nocnych. Utworzono 38 nowych linii, które objęły komunikacją szereg osiedli dotąd jej pozbawionych. Wprowadzono podział na linie "promieniste", rozchodzące się spod Dworca Centralnego w kierunku osiedli, obwodowe, kursujące wokół miasta omijając centrum, oraz lokalne, operujące na peryferiach. Oznaczenia linii nocnych zmieniono z dotychczasowych rozpoczynających się cyfrą "6" na rozpoczynające się literą "N", wzorem miast Europy Zachodniej.

2 czerwca 2008 miała miejsce podwyżka cen biletów i wprowadzenie ich nowego wzoru. Był to też dzień likwidacji istniejącej przez pewien czas ulgi 48%. Wkrótce po wprowadzeniu nowej taryfy uruchomiono na próbę pierwszy automat biletowy na stacji metra Ratusz Arsenał. Początkowo wydawał on jedynie bilety jednorazowe. Wprowadzono także konieczność personalizacji karty miejskiej, czyli wyrobienia karty z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem posiadacza biletu imiennego. Bilety imienne zakodowane na niespersonalizowanych kartach straciły ważność z dniem 1 stycznia 2010.

1 września 2008 roku wprowadzono zakaz palenia w obrębie wiat przystankowych, został on jednak uchylony ze względów proceduralnych. Ostatecznie przepis wszedł w życie 18 września 2008. Na wiatach pojawiły się zielone naklejki z napisem "strefa wolna od dymu".

25 października 2008 roku zakończono budowę I linii metra. Wiązały się z tym poważne zmiany w kursowaniu linii naziemnych na Bielanach. Tego samego dnia otwarto także węzeł przesiadkowy przy stacji metra A-23 Młociny. Po zakończeniu budowy pierwszej linii podziemnej kolejki rozpoczęto przygotowania do drążenia drugiej, której centralny odcinek uruchomiono 8 marca 2015 roku.

14 listopada 2008 rozszerzono zakres obowiązywania wspólnego biletu ZTM i PKP o linię do Pruszkowa oraz linię do Sulejówka. Był to pierwszy krok w kierunku objęcia ofertą całej aglomeracji warszawskiej.

W grudniu 2008 zaczęto montować stacjonarne automaty do biletów (tzw. biletomaty) na szeroką skalę, pojawiły się one m.in. na wszystkich stacjach metra i na Dworcu Centralnym. Obecnie w Warszawie działa już ponad 230 takich urządzeń. Rozpoczęto również instalowanie biletomatów w pojazdach (autobusach, tramwajach i SKM). W biletomaty są wyposażone m.in. wszystkie tramwaje PESA 120Na. Urządzenia są instalowane przez dwie konkurencyjne firmy – Mennica Polska i Asec S.A.

1 stycznia 2009 zakres obowiązywania wspólnego biletu rozszerzono o linie kolejowe do Płochocina, Chotomowa, Nieporętu, Zagościńca, Śródborowa i Zalesia Górnego. Tym samym objął on niemal całą aglomerację warszawską.

1 marca 2011 ZTM zmienił swoją siedzibę. Dotychczas firma urzędowała w Pałacu Błękitnym, przy ulicy Senatorskiej 37, lecz ze względu na rozwiązanie umowy z właścicielem obiektu i problemami technicznymi, firma przeniosła się do budynku przy ulicy Żelaznej 61, w dzielnicy Wola. Na parterze uruchomiono Punkt Obsługi Pasażerów ZTM. W związku z licznymi prowadzonymi oraz planowanymi inwestycjami 16 sierpnia 2011 roku ZTM wprowadził kolejną podwyżkę cen biletów, zaś kolejne na początku 2013 i 2014 roku – w ramach tej ostatniej wprowadzono również tzw. Kartę Warszawiaka.

W sierpniu 2012 roku Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił Warszawski Rower Publiczny. Rowery można wypożyczać od 1 marca do 30 listopada.

Działalność Zarządu Transportu Miejskiego spotyka się z częstą krytyką ze względu na nieraz niepunktualne kursowanie pojazdów, zmiany tras czy utrudnienia związane z inwestycjami – doprowadziło do nawet do propozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej z maja 2013, aby Zarząd Transportu Miejskiego zlikwidować.

W 2013 roku wspólny bilet przestał obowiązywać na linii kolejowej do Zagościńca z powodu nieosiągnięcia porozumienia odnośnie wysokości dopłat ze strony poszczególnych gmin. Według przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego dyskusje z burmistrzami miast położonych przy tej linii dotyczące finansowania wspólnego biletu nadal trwają.

Bilety[]

Zobacz więcej w artykule: Taryfa biletowa ZTM.

Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi sprzedaż i kontrolę biletów na terenie całej aglomeracji. Jeden, ten sam zestaw biletów jest ważny w tramwajach, autobusach, metrze, SKM, na wybranych odcinkach linii kolejowych i WKD oraz w komunikacji gminy Lesznowola (w ramach oferty Wspólny bilet). Zarząd Transportu Miejskiego podzielił aglomerację warszawską na strefy "1" i "2" – granice pierwszej zbliżone są do granic m.st. Warszawy (ale obejmują też Ząbki), zaś strefa druga obejmuje tereny podmiejskie. Podróżowanie wewnątrz strefy "1" jest tańsze niż podróżowanie w strefie "2" lub pomiędzy strefami.

Taryfa biletowa ZTM obejmuje bilety czterech rodzajów:

 • czasowe
 • jednorazowe przesiadkowe (w 2014 roku zastąpiły bilety jednorazowe)
 • krótkookresowe
 • długookresowe

Wszystkie bilety występują w wersjach normalnej i ulgowej (ulga handlowa 50%). Dodatkowo bilety mogą obowiązywać w strefie 1 lub 1 i 2. Cena biletu uzależniona jest od jego rodzaju. Bilety długookresowe są dostępne tylko na karcie miejskiej, występują też tańsze warianty biletów dla posiadaczy Karty Warszawiaka.

Bilety ZTM można nabyć w większości kiosków na terenie aglomeracji warszawskiej, w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, a także w biletomatach umieszczanych w najbardziej uczęszczanych miejscach oraz w niektórych pojazdach komunikacji miejskiej. Za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Warszawie można również zapłacić przy pomocy telefonu komórkowego, w tym przypadku jednak oferta biletowa jest mocno okrojona.

Kontrolę biletów sprawują kontrolerzy biletów ZTM. Ważny bilet należy posiadać przebywając w pojazdach komunikacji miejskiej, a także w "strefie biletowej" (po przejściu przez bramki) na stacjach metra.

Strona internetowa[]

Strona internetowa Zarządu Transportu Miejskiego zawiera dokładne informacje na temat kursowania linii, rozkłady jazdy według linii i przystanków, wyszukiwarkę połączeń oraz dokładne mapy: sieci komunikacji miejskiej, dojazdów do stacji metra, komunikacji naziemnej i parkingów Parkuj i Jedź oraz lokalizacji niektórych przystanków. Znajdują się tam także informacje o zmianach w kursowaniu linii i aktualności związane z transportem publicznym w Warszawie, przewodniki ułatwiające korzystanie z komunikacji i objaśniające zasady jej działania, dokładne dane o taryfie biletowej, przepisy i regulaminy, dane o inwestycjach i zamówieniach publicznych. Z poziomu strony ZTM można się także skontaktować z przedstawicielami spółki.

ZTM w liczbach[]

 • 266 linii komunikacyjnych
 • 2 500 000 pasażerów każdego dnia
 • 4 000 km łącznej długości linii
 • 1803 zespoły przystankowe
 • 1774 autobusy, 813 wagonów tramwajowych, 40 pociągów metra, 25 jednostek Szybkiej Kolei Miejskiej (dalsze 6 w trakcie dostaw)
 • 20 Punktów Obsługi Pasażerów ZTM
 • 14 parkingów Parkuj i Jedź

Zobacz też[]

Linki zewnętrzne[]

Ciekawostki[]

 • Zgodnie z uchwałą nr LXXXIV/2854/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 roku wszystkim osobom urodzonym w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM przysługuje - na podstawie specjalnej, imiennej karty - dożywotnie prawo do bezpłatnego korzystania z warszawskiej komunikacji miejskiej.
Advertisement